Titel

Sr. Business analist

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is een grote uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Economische Zaken.
De dienst ondersteunt ondernemers met subsidies, kennis, vinden van zakenpartners en voldoen aan wet- en regelgeving.
De ambitie van de dienst is om de toonaangevende overheidsdienstverlener van Nederland te worden. Daartoe wordt - veelal projectmatig - hard gewerkt aan optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening.

Achtergrond opdracht

Binnen de afdeling Informatie- en Procesmanagement is behoefte aan een Senior Businessanalist voor projectwerkzaamheden in het kader van de ontwikkeling van een Uitvoeringsplatform voor zaakgericht werken op basis van Blueriq (UPNL)

De werkzaamheden omvatten:
Resultaat van de werkzaamheden is het volledige pakket aan analyses (functioneel en non functionals) voor de realisatie van de doorontwikkeling van het uitvoeringsplatform UPNL3.0 en functionalitetien t.b.v. de ontwikkeling van een uitvoeringsplatform t.b.v de WBSO. De analist levert, als lid van het team analisten alle functionele analyses ten behoeve van deontwikkeling van het UP voor daartoe door de business geselecteerde regelingen. Betref o.a. FIT / GAP in functionaliteit van regeling t.o.v het UPNL2.0 en het beschrijvwen van user stories voor aanvullende functionaliteit.

 • Functionele deel van de te ontwikkelen bouwblokken en de non functionals.
 • Analyseren van de uitvoeringsprocessen van de betreffende regelingen, en businessconcepten en deze in overleg met ontwerpers, bouwers en testers, vertalen naar functionele specificaties voor de implementatie van een regeling specifieke binnen het generieke concept van UPNL.
 • het adviserwen van verantwoordelijke ontwerpers hierbij.- inventariseren en adviseren bij inrichten van klantprocessen en hoogwaardige adviesdiensten in een Soll situatie
 • Advies inrichten beheer: Regelbeheersing/ transparant en herleidbaar wet naar loket; Product/dienst - en tarief beheer; Beheer processen; High level requirements. Inrichten documentatie.
 • Input leveren voor plan van aanpak: Complexiteit inschatting t.b.v. calculaties/begroting; Maatregelen voor eventuele risico’s.
 • het mede testen van de gerealiseerde applicatie of deze voldoet aan de beschreven spec's.

Achtergrond opdracht
RVO heeft de applicatie UPNL2.0 ontwikkeld als nieuw basisplatform voor zaakgericht werken bij de uitvoering van haar uitvoeringsprocessen. Het platform is inmiddels in gebruik bij de uitvoering van enkele regelingen. De komende jaren wil RVO de applicatie verder doorontwikkelen en een groot aantal (subsidei) regelingen op het UP brengen. Parallel vindt ook ontwikkeling van een specifiek platform t.b.v. de WBSO plaats.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar een WO / HBO Informatiekunde.Business en informatieanalyse in complexe organisaties met veranderingsvraagstukken.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare Werkervaring met ICT projecten op basis van Agile Scrum
 • Minimaal 4 jaar ervaring met Dynamic case management
 • Minimaal 5 jaar ervaring met de ontwikkeling van Rule Based solutions
 • Kennis van Bestuurlijke Informatica
 • Kennis en ervaring met Blueriq versie 10 of hoger.
 • Achtergrond van informatieanalyse en ervaring met het vervullen van een brugfunctie tussen analyse; ontwerp en bouw.

Competenties

 • Operationele ervaring met het modelleren in Blueriq versie 10
 • Informatiemanagement
 • Informatieanalyse
 • Dynamic case management
 • Rule based solutions
 • Applicatiearchitectuur
 • Systeemontwikkeling

Verbijzondering kennis en vaardigheden:

 • werken met Agile / SCRUM; .
 • Ervaring met XML-berichtenverkeer

Verbijzondering competenties:

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Maakt zich materie snel eigen
 • Resultaatgericht
 • Pragmatisch
 • Helder communiceren en toont hier initiatief in
 • Analytisch
 • Gevoel voor Humor

Kennis

 • Goede kennis van Wetten en regelingen uitgevoerd in het RVO.nl domein (subsidies, fiscale regelingen)
 • Werkervaring in vergelijkbare functie in een grote overheids- of dienstverlenende organisatie is een pré.

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management