Titel

Sr Beheerder ICT

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van en werkervaring met computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeer talen op het gebied van Security Identity & Autorisatiebeheer    
 • Minimaal 2 jaar aantoonbaar werkervaring met Security Identity & Autorisatiebeheer.    
 • Minimaal 1 jaar aantoonbaar werkervaring met IBM SDI en SDS.  
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met SailPoint IIQ (specifiek met ontwerpen).
 • Kandidaat heeft tenminste een afgeronde HBO opleiding.     


Wensen: 

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en werkervaring met computerapperatuur, systeemprogrammatuur.    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis van en vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen    
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbaar kennis en vaardigheid in het sturen en coachen van collega's    
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met SQL    
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Agile, scrum en Prince ll Methodieken    
 • Kandidaat heeft aantoonbaar kennis van en werkervaring met Sailpoint IIQ en/of IBM Security Suite of vergelijkbare paketten    

Achtergrond opdracht

De Senior Beheerder ICT is werkzaam in zeer complexe meervoudige standaard aanvragen (SA), in zeer complexe niet-standaard aanvragen (NSA) en in complexe projectmatige wijzigingen. De Senior Beheerder ICT beheert de ICT middelen, controleert de administratieve afhandeling, en verricht ondersteunende werkzaamheden op het hoogste aggregatieniveau van de beheerders ICT. 1. Beheert de ICT middelen, door: • het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
 • het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten en het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
 • het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
 • het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
 • het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);
 • het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;


2. Het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;
 • Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:
 • het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;Achtergrond opdracht: 
Binnen het JIVC bestaat de afdeling Generieke IT & Infra (GIT&Infra) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé Defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties t.b.v IAM software. De afdeling is daarnaast ook verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen. De IAM Sr beheerder ICT is onderdeel van de Identiy Management van de sectie Beveiliging. Binnen IDM wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken; • C#.Net
 • T-SQL
 • ASP.NETCore
 • Angular 2+
 • Visual Studio
 • MS SQL Server
 • MySQL
 • Java en Javascript
 • Scrum en Agile werkwijze


Organisatorische context en cultuur:
JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden / extra toelichting:
Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.
Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Tarief in overleg. Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 20 mei 2022, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support