Titel

Sr. Adviseur Informatiebeveiliging

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen het vakgebied informatiebeveiliging;
 • Kandidaat beschikt over minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met IT projecten et verschillende classificaties in de beveiligde omgeving;
 • Kandidaat beschikt over minimaal 3 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met ISO 27001;
 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • Kandidaat beschikt over een certificering CISSP of CISA; Deze dienen te worden overlegd in een (eventueel) toelichtend gesprek.
 • Kandidaat beschikt over een Rijbewijs (B)
 • Kandidaat heeft een uitstekende beheersing van de Nederlandse taal, zowel schriftelijk als mondeling (minimaal C1-niveau). Met niveau C1 wordt bedoeld:
 • Kan een uitgebreid scala van veeleisende, lange teksten begrijpen en de impliciete betekenis herkennen. Kan zichzelf vloeiend en spontaan uitdrukken zonder daarvoor aantoonbaar naar uitdrukkingen te moeten zoeken. Kan flexibel en effectief met taal omgaan ten behoeve van sociale, academische en beroepsmatige doeleinden. Kan een duidelijke, goed gestructureerde en gedetailleerde tekst over complexe onderwerpen produceren en daarbij gebruikmaken van organisatorische structuren en verbindingswoorden.
 • Kandidaat beschikt over een goede beheersing van de Engelse taal. De kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift (minimaal niveau: Oxford B2- checken). "Level B2 corresponds to a more advanced, more independent level than previous levels. A B2 user can communicate easily and spontaneously in a clear and detailed manner. This is not yet an experienced speaker, but a B2 user is able to understand and be understood in most situations".


Wensen:

 • Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied informatiebeveiliging
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare werkervaring in het overheidsdomein
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met BIR
 • Kandidaat beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met VIRBI
 • Kandidaat beschikt over een CRISC certificering
 • Kandidaat beschikt over een CISM certificering
 • Kandidaat beschikt over een CEH certificering
 • Kandidaat beschikt over een CIPP/E certificering
 • Kandidaat beschikt over een CCSP certificering
 • Kandidaat beschikt over minimaal een afgeronde HBO opleiding, richting IT security, Business & IT management, bedrijfskunde, risicomanagement, informatica of computertechniek;


Achtergrond opdracht

Werkzaamheden

• Je geeft adviezen op het gebied van informatiebeveiliging binnen projecten en/of opdrachten binnen de Defensieorganisatie;

 • Je voert met de VIR E&E (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst – Efficiënt & Effectief)-methodiek afhankelijkhedenanalyses uit op (met name) complexe - en (hoog) gerubriceerde informatiesystemen
 • Je maakt een risico- en dreigingsanalyse;
 • Je zet implementatietrajecten op ten behoeve van de beveiligingsmaatregelen;
 • Je faciliteert interne audits om de beveiliging van de betreffende IT-dienst te laten toetsen en je maakt een gedegen en onderbouwde risicoafweging conform het comply or explain principe voor het Statement of Compliance (SOC) als onderdeel van een accreditatietraject;
 • Tijdens het gehele accreditatieproces ondersteun je de projectmanager en onderhoud je namens de projectmanager de communicatie met de Beveiligingscoördinator (BC) van het betreffende Krijgsmachtdeel en de Beveiligingsautoriteit (BA).


Achtergrond opdracht:

De Adviseur Informatiebeveiliging is werkzaam binnen het IT- bedrijf van het Ministerie van Defensie, het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC). Het JIVC is verantwoordelijk voor het realiseren en onderhouden van IT producten en diensten. Hierbij valt te denken aan systemen zoals personeelssystemen, logistieke systemen, netwerken, transmissiesystemen en trainers en simulatoren welke binnen de krijgsmacht worden ingezet. De adviseur informatiebeveiliging wordt zowel ingezet bij JIVC zelf tijdens het uitvoeren van opdrachten binnen het generieke IT domein van Defensie als bij de Operationele Commando’s van Defensie rondom hun IT producten. Dit maakt het werkveld krijgsmacht breed. De producten en diensten die je als adviseur informatiebeveiliging oplevert zijn onder andere: een VIR E&E (Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst), risico- en dreigingsanalyses om vast te stellen of IT diensten die worden gebruikt nog voldoen aan de noodzakelijke beveiligingsvereisten en het uitvoeren van accreditatieproces van deze IT diensten. Daarnaast houd je je actief bezig met nieuwe ontwikkelingen rondom dreigingen en kwetsbaarheden van systemen en geef je daarin gevraagd en ongevraagd advies in relatie tot de ICT-infrastructuur binnen de krijgsmacht.  


Organisatorische context en cultuur:

JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen

en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij

er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de

eindbeoordeling

Opdracht informatie

Indicatietarief: EUR 114,-


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 25 oktober 2021, voor 11.00 uur je recente CV & motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid / geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support