Titel

Solution architect

Organisatie

Als wereldwijd opererende organisatie is BZ sterk afhankelijk van een goede informatievoorziening enbijbehorende IT-dienstverlening. Zeker met de vernieuwingsagenda van BZ, zoals Modernisering Diplomatie, OSagenda en hervorming van het personeelsbeleid, is een betrouwbare digitale informatievoorziening onmisbaar voor de innovatie van de BZ-organisatie. Actuele thema’s op dat gebied zijn: e-dienstverlening, digitalisering van processen en archieven, plaats-, tijd- en apparaat-onafhankelijk werken, digitaal samenwerken, clouddiensten en social media, big data analysis, open data. Een van de takken van integrale bedrijfsvoering bij BZ is IT-regie. IT-regie is de verantwoordelijkheid van Cluster DBV/IV, dat zorgt voor een goede afstemming tussen de vraag naar en het aanbod van IT-diensten bij het ministerie, op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau. De vraag naar IT-diensten komt voort uit de ontwikkelingen en behoeften van dienstonderdelen en posten. Het aanbod van IT-diensten wordt geleverd door een palet van externe IT-leveranciers, waaronder het rijksbrede SSC-ICT. Om tot een goede IT-regie te komen werkt DBV/IV veel samen met dienstonderdelen en posten. Voor elke directie/post zijn er contactpersonen en adviseurs beschikbaar. Per BZ-sector fungeert een businessdomeinteam.Ook participeert DBV/IV actief in interdepartementale verandertrajecten en projecten om vanuit BZ bij te dragen aan het rijksbrede IT-beleid. DBV/IV werkt veel samen met de andere clusters van DBV teneinde een meer integrale bedrijfsvoering voor BZ te bewerkstelligen. Speerpunten van DBV/IV daarbij zijn:• optimale bestuurbaarheid van de IT door de top• adequate ondersteuning van de Chief Information Officer (CIO) van BZ• professionele I-regie (processen en expertise)• wendbaarheid en innovatie in de informatievoorziening van BZ• maximale synergie met andere ministeries

Functie eisen

 • Archimate certificering
 • AZ500 Azure Security Engineer Associate certificering
 • AZ304 Azure Arcitecture Design en Azure Solutions Architect Expert certificering
 • Minimaal 5 jaar Academisch/HBO werk- en denkniveau, of een vergelijkbare combinatie van kennis en ervaring,
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar ruime en gedetailleerde kennis van en ervaring met het Microsoft Azure platform, componenten en security aspecten,
 • Je beschikt over minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring met systeemontwikkeling en het ontwikkelen van applicaties onder architectuur
 • Je hebt minimaal 3 jaar aantoonbaar ruime kennis van en ervaring met architectuur in een complexe omgeving (vaktechnisch of beleidsmatig, grootschalig, groot aantal partijen, tegengestelde belangen, verwachtingenmanagement)


 Wensen • Je hebt ervaring met Agile/Scrum softwareontwikkeling in Azure DevOps (Infrastructure as Code),
 • Je hebt ervaring met Azure cloud-native security (Azure AD, Application GateWay etc.),
 • Je hebt gedegen networking kennis (hub-spoke, VNet peering, private endpoints)
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het Microsoft Azure Well-Architected Framework,
 • De Solution Architect is een sterk inhoudelijke functie, waarbij de nadruk ligt op een brede proceskennis en zeer gedetailleerdeontwerpkennis- en vaardigheid, in combinatie met gedegen kennis van IT-oplossingen en IT-architectuur
 • Talenkennis: Nederlands en Engels
 • Ervaring bij de Rijksoverheid is een pré.


 Competenties • Verbinder
 • Klantgericht
 • Besluitvaardig
 • Probleemanalyse
 • Organisatiesensitiviteit
 • Initiatief
 • Overtuigingskracht
 • Security by Design
 • Privacy by Design

Achtergrond opdracht

Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is op zoek naar een Solution Architect. De architect ontwerpt en creëert oplossingen binnen de Microsoft Azure Cloud. Deze oplossingen dienen te voldoen aan de architectuurrichtlijnen en referentiearchitectuur zoals die BZ-breed zijn bepaald en vastgelegd in een globale architectuurschets alsmede aan de securityrichtlijnen en kaders. De Solution Architect werkt de voorgestelde technische oplossing verder uit tot op het niveau dat de projecten in staat stelt de beoogde oplossing te realiseren. Hij heeft hiertoe tevens contact met de afzonderlijke Product Owners van de projecten en Tech Leads van de focus teams. De Solution Architect werkt nauw samen met de algemeen Solution Architect van FOBO en Domein Architecten voor de verschillende aandachtsgebieden. Hiervoor bekijkt de Solution Architect de probleemstelling steeds vanuit een brede optiek en gebruikt daarbij zijn creativiteit. Taken en verantwoordelijkheden: • Verantwoordelijk voor ontwerp, inrichting en samenhang van het applicatielandschap
 • Het uitdragen en zorg dragen voor adoptie van dit applicatielandschap binnen de projectscope
 • Verantwoordelijk voor het opstellen van high level en detail level ontwerpen
 • Verantwoordelijk voor optimalisatie van toepassingsmogelijkheden van het Microsoft Azure-platform en componenten.
 • Zorgen voor optimaal (her)gebruik van oplossingen binnen de applicatie
 • Beschrijven van een (of meer) oplossingsrichting(en) in termen van geschiktheid, haalbaarheid, kosten en doorlooptijd
 • Bewaken (en assisteren) dat conform de vereisten en ontwerp wordt gerealiseerd
 • Acteren als aanspreekpunt op gebied van architectuurkaders, oplossingsrichtingen en ontwerp voor projectleiders van FOBO, Kairos RD en RNI en de Tech leads van de agile teams enerzijds, en de domeinarchitecten van BZ anderzijds


 DCV zoekt op korte termijn een beschikbare Solution Architect met een bewezen trackrecord op het gebied van Microsoft Azure. De gezochte Architect is in staat samen te werken met het projectteam. In het bijzonder met de (Technisch) projectleider FOBO en Techleads van de agile teams. De architect weet hier tussen bruggen te slaan, draagvlak te creëren en resultaten te bereiken. Hij/zij heeft bij voorkeur ervaring met projecten in complexe ketens met uiteenlopende belangen. Achtergrond opdrachtBZ werkt vanuit DCV aan de verbetering en verdere digitalisering van consulaire dienstverlening en de bijbehorende werkprocessen. Men streeft naar excellente dienstverlening met als belangrijke thema’s zichtbaarder, bereikbaarder en klantgerichter via meerdere kanalen. De inrichting vindt daarbij plaats langs de volgende principes: Het klantcontact en de dienstverlening worden zo veel mogelijk digitaal ingericht.

Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 27 juni 2022, voor 17:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture