Titel

Solution Architect

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van solution architectuur naar technisch ontwerp op het gebied van IT Toepassingen, gebruikmakend van standaard (infra) bouwblokken.
 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwerpen tbv IT Toepassingen binnen cloud omgevingen, zowel met gebruik van virtualisatie als containerplatformen.
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het coachen en leidinggeven aan collega ontwerpers
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het vertalen van business architecturen naar solution architecturen.
 • Kandidaat heeft minimaal HBO werk en denk niveau.


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het opstellen van Functioneel Ontwerp, Technisch Ontwerp en configuratiedossiers
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het geven van adviezen en het doen van verbetervoorstellen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het opstellen van lifecycles van applicatie landschappen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met releasemanagment en deployment methoden
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het gebruik containertechnieken op basis van Kubernetes of Rancher
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het gebruik webhosting platformen zoals IIS, Apache/ Tomcat of Nginx en van DBMS-en zoals MS-SQL Server, PostgreSql of MongoDb
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van impact analyses en het opstellenn van requirements tbv / beoordelen van aanbestedingen tbv applicatie verwerving
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring van Archimate en TOGAF
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal een afgeronde HBO opleiding.

Achtergrond opdracht

Voor het Defensie onderdeel Kmar t is JIVC verantwoordelijk voor het faciliteren van een aantal projecten die als doel hebben het implementeren van nieuwe IT Toepassingen binnen de Defensie infrastructuur. Hiervoor is al enige tijd een agile team actief. Vanwege de grote hoeveelheid werk wordt naast dit team een tweede team neergezet om zodoende meer klantprojecten te kunnen faciliteren.


De werkzaamheden van het agile team bestaan uit:

 • Het verduidelijken van de klantbehoefte tav architectuur en hosting aspecten van de nieuwe IT Toepassingen
 • Het afstemmen met de leveranciers van de toepassingen tav de technische details
 • Het afstemmen intern JIVC tav het gebruik van standaard bouwblokken
 • Het opstellen van het Technisch Ontwerp per toepassing, inclusief alle beveiligingsmaatregelen conform het Defensie Beveiligings Beleid
 • Het implementeren van de benodigde omgevingen inclusief alle beveiligingsmaatregelen
 • Het opleveren van bijbehorende documentatie
 • Het overdragen aan de Run organisatie


De technische omgeving waarin de toepassingen zullen worden gehost wordt op dit moment vernieuwd. De toepassingen zullen gaan landen op een nieuw ontwikkeld Basis Cloud Platform (on-premise), gebaseerd op recente virtualisatie, automation en containertechnieken.


De Solution Architect zal deel uitmaken van het nieuwe agile team en heeft de volgende hoofdtaken:

 • Stelt het de hoofdlijnen van het Technisch Ontwerp tbv de Kmar Toepassingen op, in nauwe samenwerking met de Project Architect, de leverancier en de IB adviseur
 • Neemt deel aan technisch georiënteerde project overleggen
 • Adviseert de Technisch Verantwoordelijken tav mogelijke aanpassingen op standaarden of de noodzaak voor nieuwe componenten
 • Stemt waar nodig specifieke (technische) inzet van bouwstenen af met de interne leveranciers
 • Werkt samen met de Infra Architect


Achtergrond opdracht:

Het IT Toepassingen landschap waarmee wordt gewerkt is complex:

 • Hoge beschikbaarheid
 • Veel koppelingen, zowel intern als extern
 • Een veelheid aan verschillende (software) producten


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  


Bijzonderheden / extra toelichting:

De werkzaamheden in het agile team brengen met zich mee dat voor enkele reguliere overleggen aanwezigheid op de Defensie locatie (Den Helder) gewenst is. Verder is er veel gelegenheid om vanaf huis te werken.


Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

€95,50


Toelichting standplaats:

Den Helder, thuis werken bespreekbaar.


Interesse?

Stuur ons dan zo snel mogelijk je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Deze vacature sluit bij het vinden van een passende kandidaat.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture