Titel

Solution Architect

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als Solution Architect of Project Architect met eigen verantwoordelijkheid voor (de kwaliteit van) opgeleverde architectuurproducten: project start architectuur en / of solution architectuur en / of domein architectuur;
 • Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / Service Oriented - SOA) oplossingen en koppelingen.
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD) en Risico Analyse en Data Governance
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2
 • Kandidaat heeft kennis van projectmanagement-technieken en -methoden.
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Agile/Scrum
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met TOGAF
 • Kandidaat heeft kennis van en ervaring met Archimate


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden:
  • business-
  • applicatie-
  • data- 
  • infrastructuur-architectuur.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden  (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
  • BVI en/of 
  • CDM en/ of 
  • NIM en/of 
  • IDA en/of
  • DEMO
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:  
  • Defensie BeveiligingsBeleid en 
  • Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
  • Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en/of de voorloper hiervan en het Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst (VIR)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van en aantoonbare ervaring met Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of Algemene Verordening Gegevensbescherming (WBP/AVG) .
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met de Wet Politie Gegevens (WPG) .


Competenties

 • Samenwerken
 • Beïnvloeden
 • Resultaatgericht
 • Initiatief


Achtergrond opdracht

Als solution architect ben je de spil tussen de operatie van de KMar en techniek. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechaussee (KMar) en het IT-bedrijf JIVC in de snel veranderende operatie binnen de diverse domeinen. De regiegroep COC2 (KMar-keten) is de behoeftesteller van projecten. Met de vertegenwoordiger vanuit de business van de KMar stem je de functionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt en met de projectmanager en de informatiemanager. De projectarchitecturen zijn richting gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als solution architect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan de processen ter ondersteuning van de operatie. 


Achtergrond opdracht

We zoeken iemand die in staat is om op alle niveaus en over verschillende onderwerpen effectief te communiceren. Het ene moment ben je in discussie met enterprise architecten over architectuur principes, het volgende ogenblik ben je met business analisten een heel concreet probleem aan het afpellen en weet je de juiste vragen te stellen om tot een gewogen oordeel over de te kiezen oplossingsrichting te komen. En passant geef je advies aan een infrastructuur consultant, die worstelt met de uitwerking van het technisch detailontwerp van een koppeling en zorg je ervoor dat hij weer verder kan met zijn werk. We maken gebruik van een Commercial Of-the-Shelf oplossing in combinatie met specifiek voor de KMar te realiseren koppelingen. Daarbij moet dit geheel landen op een nieuw te ontwikkelen infrastructuur, dat ook de nodige eisen aan de oplossing stelt. Je draagt, samen met de technisch projectleider, zorg voor een oplossing die succesvol uitgerold kan worden binnen de KMar. Je zoekt inhoudelijk afstemming met alle relevante stakeholders en maakt hiermee concrete afspraken die de belangen van de KMar en het project dienen. Je speel een belangrijke rol bij de bewaking van de kwaliteit en veiligheid van de oplossing.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1: De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. De kandidaat dient verbinding te kunnen leggen en bekend te zijn met JIRA.

Voorbehoud 2: Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 17 januari 2022 voor 15.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture