Titel

Solution architect

Organisatie

Het Ministerie van Economische zaken staat voor een duurzaam ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemersklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Door aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving. Door samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een krachtig en duurzaam Nederland.

DICTU levert ICT en digitale diensten voor EZ en een aantal andere ministeries. Ze zet haar kennis en ervaring in om de beleids- en organisatie doelen van haar opdracht gevers optimaal te ondersteunen. Daarbij speelt ze in op de nieuwste technologische ontwikkelingen, zoals de Cloud. Ook borgt ze een hoogwaardige beveiliging van de gegevens die ze technisch beheert en bewaart.
Meer informatie vindt u op https://www.dictu.nl

Achtergrond opdracht

De Divisie Subsidies zoekt een Solution Architect die binnen de projecten en over de projecten heen nadere invulling kan geven aan de informatie- en applicatiearchitectuur, en daarmee aan de ontwikkeling van een duurzame informatievoorziening voor onze klanten. De solution architect werkt samen de business architecten van onze klanten en de architecten binnen DICTU (enterprise, domeinspecialisten, infrastructuur, informatiebeveiliging) om een oplossing te definiëren en vast te leggen. Voor projecten legt hij/zij deze vast in de projectstartarchitectuur (PSA). Daarna begeleidt de architect het project, bewaakt daarbij de architectuur en stelt deze zonodig bij. De solution architect wordt geplaatst bij het team projecten 1, binnen de divisie subsidies van DICTU.

De solution architect is verantwoordelijk voor de projectstartarchitectuur (PSA) en het ontwerp van de ICT-oplossingen voor opdrachtgevers (dit is voornamelijk voor RVO), binnen de kaders van de enterprise architectuur en conform richtlijnen, vastgelegd in architectuurprincipes en referentiearchitecturen. De solution architect werkt samen met solution, technische infrastructuur en enterprise architecten aan een heldere opdrachtomschrijving, vastgelegd in een Project Start Architectuur, als nadere invulling van de in ontwikkeling zijnde enterprise architectuur. In de rol van ‘architect op de bouwplaats’ wordt toegezien op een juiste implementatie en in beheer name van de voorziene oplossing. Stimuleert en handhaaft op tactische wijze de naleving van architectuurconcepten en –principes, geeft inhoud en betekenis aan ‘werken onder architectuur’. Concreet: Participeren in projecten door:
• Impact bepalen (Intake, architectuurschets, impactanalyse)
• Vaststellen kaders (PSA)
• Deelnemen aan de architectuurraad van DICTU.
• Middels memos het MT en DT gevraagd en ongevraagd

Binnen DICTU werken we onder Architectuur en dit dient waar nodig verder opgepakt te worden. Als Divisie Subsidies werken wij voor de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) die bezig is met verschillende vernieuwing op regelingen en financieel gebied. De meer specifieke kennis moet gericht zijn op zaakgericht werken (met name bluericq kennis) en de kennis moet bij voorkeur gericht zijn op het agrodomein.

 

Functie eisen

  • Tenminste 7 jaar ervaring in een vergelijkbare functie. Ervaring als lead architect
  • 3 jaar kennis van architectuur, met de volgende deelgebieden: service georiënteerde architectuur, electronische dienstverlening
  • 4 jaar ervaring met en kennis van Devopps werkwijze
  • 3 jaar kennis van het agrodomein
  • Kennis van Bestuurlijke Informatica
  • Kennis van Architectuur (methoden, modelleertechnieken, tools, modellen, et cetera)
  • Kennis van Informatiemanagement
  • Opleiding/certificaat Bachelor Bedrijfskundige Informatica
  • Opleiding/certificaat TOGAF Practitioner; NORA (geen certificering); MARIJ (geen certificering)
  • Opleiding/certificaat Business Information Management Foundation


Gewenste competenties:
• Snel kunnen schakelen tussen proces en inhoud.
• Pro-actief en initiatiefrijk, met vertrouwenwekkende klant- en servicegerichte instelling.
• Vanuit de ratio op zoek naar de beste oplossing en het gezamenlijk belang, daarbij rekening houdend met onderlinge verhoudingen, gevoeligheden en belangen.
• Overtuigingskracht en analytisch sterk ontwikkeld, in staat prioriteiten te stellen en hoofd- en bijzaken te onderscheiden.
• Groot probleemoplossend - en doorzettingsvermogen, stressbestendig.
• Gestructureerde en accurate, maar ook pragmatische werkwijze.
• Abstract en conceptueel kunnen denken, sterk in visualisatie van concept en ontwerp.
• Flexibel inspelend op onverwachte situaties, zelfverzekerd en besluitvaardig.
• Zelfstandig en ‘teamplayer’.
• Uitstekende communicatieve en coachende vaardigheden.
Communicatie
• Kan zich mondeling helder uitdrukken
• Kan zich schriftelijk helder uitdrukken
• Stelt vragen over het werk zelf en de wijze van werken
• Laat blijken te kunnen luisteren en vraagt door op onduidelijke uitspraken
• Kan kennis uit het eigen vakgebied begrijpelijk bespreken met nietdeskundigen
• Vraagt anderen ( collegas, lijn, leiding) feedback op eigen functioneren
• Geeft feedback op functioneren van anderen
• Geeft gevolg aan feedback
 

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture