Titel

Software Developer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

  • Kandidaat heeftbij voorkeur 7 jaar werkervaring met het werken in en aan hooggerubriceerde omgevingen (werken aan beveiligde informatievoorzieningen)
  • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar werkervaring als .Net/C# ontwikkelaar
  • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1
  • Kandidaat heeft een goede beheersing van de Engelse taal, zowel in woord als in geschrift. Niveau B1

Wensen

  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Kotlin
  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Groovy / Jenkins
  • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Build Tooling
  • Kandidaat heegt bij voorkeur 5 jaar werkervaring met het werken in en aan hooggerubriceerde omgevingen. (Werken aan beveiligde informatievoorzieningen)


Achtergrond opdracht

Vanuit de vakgroep ITO werkt de medewerker mee aan de ontwikkeling van hooggerubriceerde informatievoorzieningen die de gebruikers in staat stelt overal en altijd betrouwbare en veilige toegang tot informatie te verkrijgen. Je bent verantwoordelijk voor het op maat ontwikkelen van JAVA applicaties. 


Achtergrond opdracht

Binnen HGI is een concept ontwikkeld waarmee voor alle Nederlandse operationele comando's overal ter wereld onder alle omstandigheden uit standaardbouwstenen een robuust en betrouwbaar netwerk voor militaire bevelvoering kan worden samengesteld. Hiermee heeft iedere militaire staf de beschikking over voldoende bouwstenen om een lokaal netwerk (LAN) te bouwen waarmee alle secties van de staf met elkaar zijn verbonden. Op deze manier kunnen zij met elkaar e-mailen, telefoneren (VoIP) en videoconferenties houden. Ook wisselen via dit netwerk de commandovoering-ondersteunende systemen zoals ISIS (Integrated Staff Information System) met elkaar gegevens uit. De gebruikte componenten zijn allemaal standaardelementen uit zowel de civiele als de militaire markt. Deze lokale netwerken kunnen aan elkaar worden gekoppeld met behulp van satelliet- of straalzenderverbindingen tot een wereldwijd netwerk (WAN). Voor het plannen en beheren van deze netwerken is een managementsysteem ontwikkeld. Aangezien standaardbouwstenen continu in ontwikkeling zijn, zullen de producten van HGI constant aan de huidige stand van zaken moeten worden aangepast. Tevens worden nieuwe eisen en wensen vanuit de opdrachtgever in het concept ingebed.


Organisatorische context en cultuur

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. WIj werken hybride, digitaal waar kan, fysiek waar nodig.

Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 28 juni 2022, voor 9:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


Tariefsindiactie 75 euro

Thuiswerken is bespreekbaar


Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development