Titel

Software Architect Grensmanagement

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare ervaring als zelfstandig acterend Software Architect.
 • Kandidaat heeft minimaal vijf jaar aantoonbare kennis van en ervaring met het ontwerpen en integreren en implementeren van service georiënteerde (SGA / SOA) oplossingen en koppelingen.
 • Kandidaat heeft minimaal drie jaar aantoonbare kennis en ervaring van methodes en technologieën op het gebied van Service Oriënted Architecturen (SOA) en Identity and Access management (IAM) en Secure Software Development (SSD).
 • Kandidaat heeft goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, niveau B2


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur kennis van IT architectuur en bedrijfsprocessen binnen de Openbare Orde en Veiligheidsketen (OOV = Justitie en Veiligheid, Politie, Defensie).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar theoretische en praktische kennis van en aantoonbare ervaring met verschillende architectuurgebieden en methoden 
 • (business-, applicatie-,data- en infrastructuurarchitectuur):
  • BVI en/of 
  • CDM en/ of 
  • NIM en/of 
  • IDA en/of
  • DEMO
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van en ervaring met:  
  • Defensie BeveiligingsBeleid en 
  • Defensie te Beschermen Belang (TBB) bepalingen en
  • Statement of Compliance - Koppeling (SOC-K)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een BCS Solution Architectuur certificaat
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een CISSP en/of CRISC en/of SABSA certificaat
 • Kandidaat is TOGAF gecertificeerd
 • Kandidaat is Archimate gecertificeerd


Achtergrond opdracht

Als projectarchitect ben je de spil tussen de business en techniek in het grensbewakingsproces. Je bent gesprekspartner voor de Koninklijke Marechausse (KMar) in de snel veranderende operatie van de grensbewaking. Het KMar programma Future Borders is de behoeftesteller met haar visie op een vernieuwd grensconcept. Met het programma stem je de funtionele behoefte en requirements af. Je werkt nauw samen met de Enterprise architecten, met wie je de projectstartarchitecturen opstelt. Deze projectarchitecturen zijn riching gevend voor de technische oplossingen, waarvoor je weer nauwe samenwerking hebt met de verschillende technische specialisten, zowel binnen als buiten Defensie. Als projectarchitect ben je verantwoordelijk voor de samenhang tussen de verschillende deelsystemen, die met zijn allen invulling geven aan het grensbewakingsproces, waaronder Grenspassage Beslisserver (GPBS), Border Control System (BCS) en Entry Exit System (EES). Deze projecten leveren een nieuw uniforme beeld op voor de grenswachter, waarvoor diverse koppelingen nodig zijn met de bestaande systemen. Je kunt ingezet worden op verschillende projecten die geinitieerd worden vanuit het programma Future Borders. Je voert analyse en advies werkzaamheden uit op het gebied van de werking van grens applicaties in samenhang met Europese regelgeving / systemen (NUI/EES). Let op: Dit betreft een pro-actieve uitvraag. Dit houdt in dat mocht de aangeboden kandidaat niet geschikt zijn, blijft de aanvraag gedurende deze inschrijfperiode open staan tot de uiterste indieningsdatum offerte. De uitvraag sluit op het moment dat er een geschikte kandidaat is gevonden.


Achtergrond opdracht:

De Kmar heeft met haar programma Future Borders een visie uitgewerkt over een vernieuwing van het grensbewakingsproces.Kmar werkt daarin nauw samen met het ministerie van Jusitie en Veiligheid en Schiphol. Het grensproces is aan veel wijzingen onderhevig die vaak voortvloeien uit regelgeving vanuit de Europese Unie. Daarbij is de KMar vaak gebonden aan deadlines als het gaat om implementatie van een verordening. JIVC, in bijzonder de afdeling COC2 (Civiel Operationeel Command and Controll) is verantwoordelijk voor de projecten die zorgen voor de technische invulling van het vernieuwd grensconcept.


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Thuis werken bespreekbaar


Tarief indicatie:

In overleg


Toelichting standplaats:

Utrecht, Maasland, Schiphol, Den Haag, Huis ter Heide, Apeldoorn. Frequentie vooraf niet aan te geven.


Interesse?

Stuur ons je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture