Titel

Service Manager ICT

Organisatie

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) biedt in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid opvang aan asielzoekers die naar Nederland komen. Het COA is verantwoordelijk voor plaatsing en opvang van asielzoekers in opvanglocaties verspreid over heel Nederland, totdat over hun asielaanvraag is beslist. Het COA zorgt voor de eerste levensbehoeften zoals huisvesting en uitbetaling van zakgeld.


Het COA is een zelfstandig bestuursorgaan en voert in die hoedanigheid zelfstandig een overheidstaak uit. De staatssecretaris voor Immigratie en Asiel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid is politiek verantwoordelijk.


De ICT afdelingen van het COA zitten samen met de IND en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Functie eisen

 • Ervaring met grote complexe organisaties, op gebied van ICT dienstverlening, ICT processen, architectuur, applicaties , ontwikkeling en informatiesystemen. 
 • Ervaring in het initiëren en succesvol uitvoeren van veranderingsprocessen. 
 • Ervaring op het gebied van het managen van de omgeving, de stakeholders en de verwachtingen met de gebruikersorganisatie, de ICT organisatie en de leveranciers in het bijzonder. 
 • Inzicht in organisatorische, procesmatige en vakinhoudelijke samenhangen in bredere context dan de scope van de eigen programma’s. 
 • Beschikt over relevante certificering binnen het vakgebied. 
 • Kennis van Lean (IT). 
 • Kennis van ITIL 
 • Kennis van Prince2 
 • Kennis van Agile 


Competenties

 • in staat relaties, binnen en buiten de organisatie, te ontwikkelen, bestendigen en benutten (netwerkvaardigheid) 
 • Klantgerichtheid en in staat om als gesprekspartner op te treden tussen opdrachtgever, leveranciers en ICT 
 • Het vermogen om vraagstukken van een zekere complexiteit te overzien, vanuit verschillende invalshoeken te benaderen, uiteen te rafelen en daarin verbanden aan te brengen. 
 • Je hebt het vermogen om een toekomstbeeld te ontwikkelen op basis van ervaring en inzicht in interne en externe ontwikkelingen (visie) 
 • Het vermogen hebben binnen een groep samenwerking en synergie tot stand te brengen en te stimuleren. Dit uit zich onder andere in door zijn/haar collega’s gezien en geaccepteerd worden in de lead rol.

Je bent : 

 • Besluitvaardig 
 • Resultaatgericht 
 • Initiatiefrijk 
 • Flexibel 


Achtergrond opdracht

Als Service Delivery Manager (SDM) rapporteer je hiërarchisch aan het Teamhoofd Klantteams. Je treedt op als intermediair tussen de leveranciers en ICT en tussen de gebruikersorganisatie van het COA (5000+ eindgebruikers) en ICT. Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de interne service management processen binnen COA ICT (incident-, problem-, change-, configuratie- en service level management) en zorg je ervoor dat de “externe leveranciers” de gecontracteerde ‘service level’ activiteiten correct, volledig en tijdig uitvoeren. De Producten en Diensten Catalogus (PDC, het dienstenportfolio van ICT) is hierin leidend en valt onder de verantwoordelijkheid van de SDM. Daarnaast bouw en onderhoudt jij de relatie met de gebruikersorganisaties (Opvang en Begeleiding (O&B), Vakgroep en Vakontwikkeling en Ondersteuning(V&O) en de stafafdelingen binnen Bedrijfsvoering (HR&O, Financiën, ICT, Vastgoed en Facilitair (V&F) en Informatie en Diensten (I&D)) en stelt hiervoor een Service Level Agreement op. Je zal regelmatig rapporteren aan het MT ICT. 


Het coördineren en afstemmen van de vraag vanuit ICT op basis van PDC en het aanbod in de “externe” markt: 

 • Je adviseert de opdrachtgever over ICT diensten, op basis van ICT-strategie / missie / visie. 
 • Je verifieert de kosten van de geleverde diensten conform contractuele afspraken. 
 • Je signaleert en analyseert relevante informatie en ontwikkelingen bij de leveranciers die van toepassing zijn op de dienstverlening van ICT. 
 • Je bent binnen ICT het single point of contact voor opdrachtgevers (gebruikersorganisaties van de 5000+ eindgebruikers binnen het COA) m.b.t. de dienstverlening vanuit ICT en de leverancier. 
 • Je participeert in offertetrajecten en het contracteren van producten en diensten bij externe leveranciers. 
 • Je treedt op als aanspreekpunt met betrekking tot de “externe” ICT-dienstverlening. 
 • Je treedt op als aanspreekpunt voor de gebruikersorganisaties binnen het COA. 
 • Je fungeert als het escalatiepunt bij het niet nakomen van de afgesproken dienstverlening door de leveranciers en naar de gebruikersorganisaties binnen het COA (5000+ eindgebruikers). 
 • Je treedt op als SDM bij de implementatie van een nieuw te implementeren ERP traject. 


Het coördineren en beheersen van de contractafspraken met de leveranciers en de afspraken met de gebruikersorganisaties:

 • Je draagt zorg voor het bewaken, controleren, monitoren en coördineren van overeenkomsten en de hieruit voortvloeiende afspraken 
 • Je beheert en onderhoudt contracten op uitvoerend en managementniveau; je monitort van de kwaliteit van de geleverde producten en diensten. 
 • Je analyseert en evalueert de kwaliteit en kwantiteit van de dienstverlening in relatie tot de SLA’s; signaleren van eventuele knelpunten en doen van verbetervoorstellen. 
 • Je handelt klachten af van escalaties. 
 • Je geeft educatie naar de betrokken partijen over de ins&outs van de relevante SLA’s. 
 • Je bewaakt de toegankelijkheid van SLA informatie voor betrokkenen partijen. 
 • Je adviseert de teamhoofden bij de betreffende optimalisatie van de dienstverlening en je maakt van bijsturingvoorstellen. 
 • Je bent verantwoordelijk voor en het reviewen van de Producten en Diensten Catalogus (PDC) en de standaard Service Level Agreement (SLA’s). 
 • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen van de uitkomsten van het periodieke klanttevredenheidsonderzoek (KTO.)

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 27 september 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support