Titel

Service Manager

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als service manager op het gebied van complexe IV/ICT diensten en services (bestaande uit meerdere bouwstenen geleverd door verschillende leveranciers).
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met het inrichten van complexe IV/ICT diensten en services (bestaande uit meerdere bouwstenen geleverd door verschillende leveranciers).
 • Kennis opgedaan van Service Delivery door minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring. 
 • Minimaal HBO werk- en denkniveau, aangetoond door middel van 3 jaar aantoonbare ervaring in het werkveld van service management in IV/ICT omgeving. (Diploma niet verplicht, moet blijken uit werkervaring.)


Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het uitwerken van rapportage behoefte voor de IV-services en opstellen servicerapportage.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het opstellen en het toepassen van service level agreements.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met handelen naar aanleiding van service management rapportages.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met het opstellen en actualiseren service beschrijvingen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met ITIL processen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met BISL processen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur een afgeronde opleiding service management.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare kennis van regievoering/governance.

Achtergrond opdracht

Als Service Managers ondersteun je de afdelingen met je expertise, en lever je een bijdrage aan het opstellen van producten voor de afdelingen. Je actualiseert of stelt Dienstbeschrijvingen / Service Level Agreements op, of helpt hierbij. Je richt periodieke rapportages in. Je gaat helpen bij het uitwerken, inrichten en borgen van de complexe diensten. Je maakt regie en governance voor een dienst inzichtelijk. Daarvoor breng je de onderlinge afhankelijkheden tussen business, interne bouwstenen (die JIVC zelf levert) en externe bouwstenen (die externe leveranciers leveren) in kaart en bewaakt de vastlegging en naleving van de afspraken.


Achtergrond opdracht

Met jouw kennis van organisaties en de gangbare ICT-processen kijk je met een helicopterview naar de IT dienstverlening. Je weet wat ITIL- en BISL- processen zijn. Je weet hoe diensten worden opgebouwd en geleverd. Je hebt een aantoonbaar HBO+ werk- en denkniveau. Je hebt minimaal 3 jaar ervaring als service manager, service delivery manager of adviseur in het vakgebied van service management en service level management in een multidisciplinaire IV/ICT omgeving. Je hebt ervaring met het inrichten van IT dienstverlening. 


Organisatorische context en cultuur 

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tariefs indicatie

€89,50


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 28 juni 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support