Titel

senior tester

Organisatie

Let op!

 • Intakegesprekken vinden ten kantore plaats op 29/10/2021, tussen 08.30 uur en 12.00 uur. Gelieve hier rekening mee te houden
 • Het betreft een inzet van maximaal 1680 uur per jaar á 40 uur per week
 • Er dient een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) overlegd te worden bij gunning. De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaat/leverancier
 • De klant hanteert het Bring Your Own Device (BYOD) principe: er dient een zakelijke mobiele telefoon beschikbaar te worden gesteld door Dienstverlener dan wel dient tijdelijk personeel hier zelf over te beschikken. Het uitgangspunt voor tijdelijk personeel is dat zij over een standaard werkplek (‘thin cliënt’) kunnen beschikken, tenzij de lijnmanager beslist dat tijdelijk personeel zijn/haar eigen hardware/laptop dient te gebruiken. De gebruikskosten zijn nadrukkelijk niet declarabel en derhalve voor rekening van de Dienstverlener dan wel tijdelijk personeel


Functie eisen

 • Aantoonbaar Hbo ICT denk en werkniveau, met meerdere jaren ervaring als tester
 • Ervaring met testen van ICT-systemen met bijbehorende functionaliteit
 • Ervaring met het geautomatiseerd uitvoeren van testen en onderhouden van testscripts en testdata
 • Het kunnen verzorgen van correcte en gedetailleerde testrapportages
 • Kennis van testmethodieken, -technieken en -hulpmiddelen en deze kennis kunnen overdragen 
 • Kennis /Ervaring met het uitvoeren van testen van BI systemen
 • Kennis en ervaring met gangbare test tooling (Azure DevOps, Visuals Studio of Visual Studio Code, GitHub, T-SQL)

Competenties

 • Gestructureerd in je werk en werk je nauwkeuring, in juiste volgorde en tijd
 • Analytisch sterk en heb je een creatief denkvermogen om tot de beste oplossingen te komen
 • Proactief in je werk, zie je op tijd dingen aankomen en denk je mee met het team
 • Communicatief sterk en in staat om goede relaties op te bouwen, zowel binnen het (project)team als met de business
 • Flexibel en veerkrachtig om (on)voorziene projectactiviteiten tot een goed einde te brengen
 • Iemand die hoge eisen aan zichzelf stelt en aan de resultaten die worden gerealiseerd. Is niet tevreden met gemiddelde prestaties. Is altijd bezig de kwaliteit te verbeteren, hoog te presteren en succes te behalen

Achtergrond opdracht

Achtergrond

De afdeling IO is verantwoordelijk voor de applicatieontwikkeling voor de processen: nominatie afhandeling, near real time markt balancering en interne en externe informatievoorziening van onze klant (netbeheerder). Het BI team onderhoudt de systemen waar mee men interne klanten (GTS, Operations en Corporate) en externe klanten (Shippers, Aangeslotenen, Regulators, Data brokers) voorzien van informatie. Naast het onderhoud van deze systemen zijn ze bezig met het opzetten van het data platform. Met de realisatie van dit project is de wens alle losse BI systemen te consolideren in één centraal data platform van waar men de informatie richting klanten wil ontsluiten. Met het data platform willen ze het data driven werken binnen ‘Visie 2030’ maximaal ondersteuning.

 

Verantwoordelijkheden / werkzaamheden

De senior tester is verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van testen van de opgeleverde functionaliteit en het opstellen van de daarbij behorende documentatie zoals testplannen en het rapporten over de testresultaten. Ook het ontwikkelen van testscenario’s, het schrijven van testscripts en het bijwerken van regressie testen behoort tot de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden zullen worden er meerdere testen uitgevoerd, waarvoor de tester kan worden ingezet, zoals bijvoorbeeld systeemtest, systeem integratietest en ondersteunen van de acceptatietest.

 

Hoewel de inzet primair voorzien is binnen het BI team is een bredere inzet binnen de afdeling IO niet uitgesloten. 

 

Concrete taken op hoofdlijn;

 • Het ontwikkelen van kwalitatief goede testscenario’s en het schrijven van testscripts op basis van de functionele ontwerpen
 • Het voorbereiden en klaarzetten van goede, representatieve testdata en -configuraties
 • Uitvoeren van testen en vergelijken van de uitkomsten met de verwachte resultaten
 • Het correct vastleggen van de testresultaten in een testdossier en het gedetailleerd en volledig registreren van bevindingen
 • Waar nodig verder toelichten van gelogde bevindingen aar de functioneel consultant of developer
 • Het testen en sluiten van opgeloste bevindingen
 • Inschatten van benodigde test inspanning benodigd voor het volledig testen van een stuk functionaliteit
 • Onderhouden van de regressie testset 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 22 oktober 2021, voor 13.00 uur je recente Cv & motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid / geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Testing & Quality Management