Titel

Senior Systeemontwikkelaar

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet duidelijk naar voren komen op zowel het cv als op het antwoordformulier!

Een uitgebreide veiligheidsscreening maakt deel uit van de selectieprocedure. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

Achtergrond opdracht

Werkzaamheden

1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

 • Het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken;
 • Het doen van aanbevelingen;
 • Het ontwerpen informatiefuncties;
 • Het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;
 • Het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen;
 • Het specificeren en ontwerpen van invoer, opslag, uitvoer en presentatie;
 • Het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;
 • Het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;
 • Het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;
 • Het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;
 • Het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.

2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:

 • Het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;
 • Het beheren van systeemtestplannen;
 • Het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;
 • Het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;
 • Het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;
 • Het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;
 • Het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;
 • Het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;

3. Analyseert en lost storingen op, door:

 • Het analyseren van problemen in informatiesystemen;
 • Het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;
 • Het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;
 • Het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;
 • Het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;
 • Het bewaken van de voortgang.

4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:

 • Het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;
 • Het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;
 • Het onderhouden van gebruikershandleidingen;
 • Het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;
 • Het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.

Achtergrond opdracht

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT organisatie, die de Defensie onderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

Bijzonderheden/extra toelichting

De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.

Functie eisen

 • Minimaal 2 jaar aantoonbare kennis van computerapparatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen;
 • Minimaal 2 jaar kennis van en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen;
 • Minimaal 2 jaar vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen;
 • Minimaal 2 jaar vaardigheid in het analyseren van informatiseringvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen;
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare beroepsmatige ervaring als softwareontwikkelaar;
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare programmeerervaring (incl compileren, testen en implementeren);
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring op het gebied van kwaliteitsborging;
 • Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring met LDAP;
 • Je bent minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Competenties

 • Analyseren
 • Conceptueel denken
 • Flexibel
 • Samenwerken
 • Klantgericht werken
 • Plannen en organiseren

Wensen

 • Bij voorkeur aantoonbare kennis van computerapperatuur, systeemprogrammatuur, ontwikkelplatformen en programmeertalen;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen;
 • Bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het ontwerpen, maken en beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen;
 • Bij voorkeur aantoonbare vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen;
 • Bij voorkeur aantoonbare ervaring met Visual Studio 2017 en Team Foundation Server 2017;
 • Bij voorkeur aantoonbare kennis van ITIL, ASL BISL frameworks;
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen met HTML5, Javascript, CSS3 en scripting libraries;
 • Bij voorkeur minimaal 2 jaar aantoonbare ervaring met ontwikkelen Web Applications en Web Services met ASP.NET en C#.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 19 januari 2021, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Tariefindicatie EUR 65,-


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development