Titel

Senior Systeemontwikkelaar

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en een ingevulde antwoordformulier!


- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Werkzaamheden:

1. Ontwerpt, maakt en beschrijft (delen van) meervoudig complexe informatiesystemen, door:

- het opstellen van oplossingsalternatieven om de gewenste informatievoorziening te bereiken; 

- het doen van aanbevelingen;

- het ontwerpen informatiefuncties;

- het detailleren en beschrijven van applicatiestructuren;

- het ontwerpen van programmaspecificaties en het vaststellen en beschrijven van systeemdelen

- het specificeren en ontwerpen van invoer , opslag, uitvoer en presentatie;

- het ontwerpen, vervaardigen en documenteren van (onderdelen van) informatiesystemen;

- het onderhouden van applicatieprogramma's en de bijbehorende documentatie;

- het vertalen van systeemeisen inzake de beveiliging;

- het aanpassen van applicatieprogramma's aan door de klantorganisatie gewenste situaties;

- het beheren en actueel en volledig houden van programmabibliotheken en het uitvoeren van versiebeheer.


2. Test en implementeert systeemontwerpen, door:

- het testen met behulp van testmethoden, -technieken en -hulpmiddelen;

- het beheren van systeemtestplannen;

- het samenstellen en beheren van testgevallen en testbestanden;

- het controleren, analyseren en documenteren van testresultaten;

- het maken van voorstellen voor aanpassing van programmatuur en documentatie;

- het controleren, verifiëren en valideren van resultaten van het ontwikkelings-, onderhouds- en exploitatieproces;

- het beoordelen van de aspecten correctheid, consistentie en het voldoen aan vooraf vastgestelde normen en richtlijnen, eisen, uitgangspunten en randvoorwaarden;

- het inventariseren en analyseren van de voorwaarden en wensen die moeten worden vervuld bij de technische overgang van bestaande naar nieuwe informatiesystemen;


3. Analyseert en lost storingen op, door:

- het analyseren van problemen in informatiesystemen;

- het oplossen en verhelpen van de storingen, eventueel in overleg met de leveranciers van hard- en software;

- het ondernemen van acties om storingen te voorkomen;

- het analyseren van problemen in de technische infrastructuur en de gegevensverwerkende processen;

- het oplossen van problemen of het toewijzen van problemen aan experts;

- het bewaken van de voortgang.


4. Stelt instructies op en verzorgt kennisoverdracht, door:

- het opstellen en onderhouden van werkinstructies van geautomatiseerde informatiefuncties in de vorm van gebruikersinstructies;

- het transformeren van werkinstructies en procedures van zowel geautomatiseerde als handmatige delen van informatiesystemen tot gebruikershandleidingen;

- het onderhouden van gebruikershandleidingen;

- het beschrijven, afstemmen, bepalen en onderhouden van productieplannen;

- het geven van voorlichting op informaticagebied in de organisatie over automatiseringstoepassingen.

Achtergrond opdracht:

Binnen het JIVC bestaat de afdeling Besturen & Overige Ondersteuning (BOO IT) en deze is samen met de andere afdelingen van de functionele en operationele IT dé defensieleverancier van complete systemen, applicaties, trainers en simulatoren voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De afdeling draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering, gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden opdracht. De afdeling is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De afdeling levert tevens (ook on site) support op de door de afdeling geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging ervan.


De OpenSource ontwikkelstraat is onderdeel van de sectie Projecten en Ontwikkeling van BOO-IT. Binnen de ontwikkelstraat wordt o.a. gebruik gemaakt van de volgende tooling en methodieken;

- CakePHP

- Angular

- GIT (versiebeheer)

- Docker

- OWASP (security)

- Scrum en Agile werkwijze

Functie eisen

  • Minimaal 2 jaar aantoonbaar kennis te hebben van systeem-programmatuur, ontwikkelplatformen en minimaal 3 programmeertalen.
  • Minimaal 1 jaar antoonbaar kennis van Agile, Scrum en Prince II methodieken.
  • Minimaal 2 jaar aantoonbaar programmeerervaring te hebben (incl compileren, testen en implementeren).
  • Minimaal 2 jaar aantoonbaar ervaring te hebben op het gebied van kwaliteitsborging.
  • Minimaal 1 jaar antoonbaar vaardigheid te hebben in het analyseren van informatiseringvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen.
  • Minimaal 1 jaar aantoonbaar kennis van ITIL, ASL en BISL frameworks.
  • Dient te beschikken over een HBO-diploma.


Wensen:

  • Vaardigheid in het analyseren van informatiseringsvragen en in het aangeven van automatiseringsoplossingen.
  • Kennis en vaardigheid in het ontwikkelen van meervoudig complexe informatiesystemen.
  • Vaardigheid in het beschrijven van meervoudig complexe informatiesystemen.

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development