Titel

Senior Systeemontwikkelaar

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!

- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening! 

Achtergrond opdracht

1. Ontwikkelt bouwstenen (stories) en/of componenten op basis van de functionele wensen ten behoeve van de inrichting van het Service Management Platform

 • het bouwen van nieuwe stories;
 • het aanpassen van bestaande stories;
 • het opstellen van testscenario's;
 • het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario's;
 • het bewaken van de samenhang tussen de stories;
 • het documenteren van de stories op functioneel en technisch niveau;
 • het vaststellen van de kwaliteitseisen waaraan de technische implementatie van stories behoort te voldoen;


2. Ondersteunt de implementatie van het Service Management Platform

 • Begeleidt workshops en demo’s ten behoeve van de gevraagde functionaliteiten en wensen;
 • Verzorgt trainingen en kennissessies rondom de geïmplementeerde functionaliteiten;


3. Bewaakt de technische inrichtingsvoorwaarden en de architectuurprincipes

 • het afstemmen tussen zowel de business als de technische disciplines;
 • het toetsen van de technische architectuur bij de inrichting, impactanalyses en vooronderzoeken;
 • het opstellen van de technische story beschrijvingen;
 • het feedback geven over best-practices rondom de gestelde functionele wensen en eisen.


4. Adviseert, ondersteunt en rapporteert over de technische aspecten van de bouwstenen (stories) van het Service Management Platform.

 • adviserend rondom best-practices voor de verschillende bouwstenen (stories)


5. Ondersteunt de bewaking van de voortgang rondom de implementatie van het Service Management Platform

 • Voortgangsrapportages vanuit het projectteam richting de projectleider;
 • Doet voorstellen om de totale voortgang te versnellen en evt. de impact van issues te verkleinen


Werkzaamheden vinden hoofdzakelijk plaats op de hoofdlocatie Utrecht en Den Haag, maar binnen Nederland. Alle reis- en verblijfskosten zijn inbegrepen in het tarief. Hieronder vallen de reiskosten woon-werkverkeer, maar ook dienstreizen naar andere (klant)locaties die bezocht worden ihkv de uitvoering van het werk. Frequentie is van tevoren niet aan te geven. 


Achtergrond opdracht:

Door de opbouw van nieuwe IT en het operationeel houden van de huidige IT is er sprake van dubbele beheerslasten. Voor het operationeel houden van de huidige IT is er behoefte aan bovenstaande capaciteit. Achtergrond is kennisopbouw van het product binnen het project team.


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support