Titel

Senior Solution Architect Informatiebeveiliging

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

• Opstellen van de security architectuur voor het operationele CZSK domein op het niveau van de global architecture (zie achtergrond)
• Het opstellen van aanbevelingen voor algemene ICT security principes en richtlijnen • Het inventariseren van eisen en wensen
• Het definiëren en ontwerpen van de beveiligingsaspecten voor alle domeinen.
• Vorm geven en afbakening van oplossingen
• Het beoordelen en selecteren van hulpmiddelen
• Begeleiden van ontwikkelprojecten voor de inpassing van security oplossingen
• Regisseren beeldvorming bij belanghebbenden

Achtergrond opdracht
De Nederlandse defensieorganisatie is als gevolg van haar intensieve gebruik van communicatie-, informatie-, sensor-, navigatie-, logistieke en wapensystemen afhankelijk van betrouwbare interne en externe netwerken. Het aandachtsgebied betreft de Command, Control, Communication, Computers Information & Informatiebeheer (C4I&I) Architectuur voor de parate troepen (het mobiele domein) van Defensie. Deze architectuur is in ontwikkeling en dient verder uitgebouwd te worden. Deze overall architectuur bevat de volgende deelgebieden: - business/operations architectuur - systeem architectuur - technische infrastructuur architectuur - security architectuur - service management architectuur - development architectuur

Het deployed domein van de CZSK staat niet op zich, maar dient aangesloten te worden op de walomgevingen van de CZSK. Er gelden hoge security eisen om de integriteit,

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging op bedrijfsprocessenniveau en informatiesystemenniveau.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van de technische infrastructuur en haar mogelijkheden en beperkingen op het gebied van middelware, workflow en messaging
 • Aantoonbare meerjarige ervaring met Security/ Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring
 • Minimaal  HBO werk en denkniveau. 
 • Werk- en denk ervaring op HBO niveau d.w.z. minimaal een afgeronde HBO opleiding of door minimaal 5 jaar werk- en denkervaring op dit niveau. Dit dient te blijken uit het CV en zal tevens worden getoetst tijdens het toelichtend gesprek

Wensen

 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van Network Access Control (NAC)        
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van Linux t.a.v. informatiebeveiliging (kernel hardening en Group policies)   
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van  IDS en SIEM technologieen en producten   
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van Vulnerability detectie  
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van Firewalls
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van Data diodes    
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring van deep Packet Inspection oplossingen voor secure netwerken    
 • Bij voorkeur kennis en aantoonbare werkervaring VPN en IP encryptie technologie  
 • Bij voorkeur Certified Forensic Investigator van ECCouncil (CHFI) gecertificeerd      
 • Bij voorkeur een technische HBO of /WO opleiding        
 • Bij voorkeur kennis van de architectuur van het GUARDION CMS       

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture