Titel

Senior Solution architect

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Verantwoordelijkheden:

 • De solution architect is verantwoordelijk voor het vormgeven en opstellen van solution architectuur van een of meerdere projecten of projecten in voorbereiding waarvan de kaders zijn vastgelegd in een start architectuur.
 • De solution architect zorgt voor de vertaling van de eisen in het project en de afhankelijkheden met gerelateerde projecten.
 • Is aanspreekpunt in architectuur discussies en geeft inzicht in fasering van verschillende projecten.
 • Borging / aansluiting van de architectuur binnen de bestaande omgeving.

Werkzaamheden:
De solution architect voert de werkzaamheden uit in de voorbereidings-, analyse-, en realisatiefase. En richt zich binnen het aandachtsgebied solution architectuur op de proces-, informatie-, applicatie- en technologie laag van de service georiënteerde solution architectuur.

Concreet betekent dit:

 • Bepalen van oplossingen voor functionele en technische eisen, in overleg met informatie managers, enterprise architecten en andere materiedeskundigen.
 • Uitkomst vastleggen in projectstartarchitecturen en solution ontwerpen binnen de kaders van de bovenliggende architecturen, principes, standaarden en regelgeving in ARIS.
 • De solution architect stimuleert en handhaaft de naleving van architectuurprincipes binnen de projecten cf. defensie beleid.
 • De solution architect werkt op basis van de werkprocessen, relevante rollen, informatiemodellen, applicaties, databases en infrastructuur de solution architectuur uit voor het betreffende project.
 • Projecten begeleiden in de uitvoering om te zorgen dat ze binnen de projectkaders blijven en deze zo nodig bijstellen.
 • De projecten worden uitgevoerd volgens de principes van Agile/Scrum en/of PRINCE2. Bij Agile/Scrum betekent dit de solution architect de architectuur op evolutionaire en iteratieve basis ontwikkelt.

Achtergrond opdracht
Het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is de professionele IV/ICT-dienstverlener binnen Defensie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat het JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. 

Medewerkers binnen het JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.

De keten COC2 en I&V is dé defensieleveranciers van complete systemen en applicaties, voor de krijgsmacht in het betreffende domein. De keten draagt op basis van diepgaande kennis van bedrijfsvoering gebruikers- en instandhoudingsprocessen bij aan de vertaling van eisen en wensen  naar concrete specificaties, hetzij t.b.v. een eigen software-ontwikkeltraject dan wel t.b.v. een extern aan te besteden ontwikkelopdracht. De keten is daarnaast verantwoordelijk voor het in stand te houden van deze systemen, trainers en simulatoren. De keten levert tevens (ook on site) support op de door de keten geleverde systemen en levert technische assistentie bij de implementatie en vervanging van deze systemen.

De keten bevindt zich in de inrichtingsfase van een reorganisatie die in eerste instantie de samenvoeging van twee bestaande onderdelen betreft en nog gevolgd wordt door twee vervolgfasen.

Deze verandering neemt een grote dynamiek met zich mee. Bij de inrichting doet de keten ervaring op met andere (agile) samenwerkingsvormen dan de gebruikelijke / traditionele hiërarchische inrichting, waarbij de samenwerking per definitie de grenzen van de eigen afdeling overstijgt.

Wij zoeken 2 senior solution architecten, die deel uit gaat maken van agile projecten in de keten van COC2 en I&V, waartoe ook Cyber behoort. In het bijzonder agile projecten op het gebied van Cyber, Analyse en OSINT uitgevoerd door de projectorganisatie van DMO/JIVC. Naast deze trajecten worden de solution architecten ook ingezet op andere projecten binnen deze keten.

Functie eisen

 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als solution architect of een vergelijkbare functie
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met bedrijfsregels modellering
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met TOGAF en Archimate
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met modelleer tooling Architect, ARIS of vergelijkbaar
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met ontwikkelen obv Agile / Scrum
 • Minimaal 3 jaar kennis en ervaring met het werken obv Service Oriented Architectuur (SOA)
 • Afgeronde HBO opleiding op IV/ICT gebied
 • Certificaat TOGAF 9.1
 • Certificaat Archimate 3.0
 • Certificaat Agile / scrum
 • Certificaat Prince 2

Wensen

 • Kennis en ervaring in het kunnen vertalen van elementen van een enterprise architectuur en business requirements naar diverse voorgestelde (technische) oplossingen en deze uitwerken tot op het niveau waarop een project in staat is de beoogde oplossing te realiseren
 • Ervaring hebben met enerzijds het opstellen van solution ontwerpen en anderzijds het communiceren van het ontwerp van de ICT-oplossingen naar  enterprise architecten en opdrachtgevers
 • Beschrijven van de werkprocessen en de wijze waarop dit door IT wordt ondersteund.
 • Ervaring met werken in de Defensieorganisatie  
 • Ervaring met het opstellen van Project Start Architecturen      
   

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture