Titel

Senior Relatiemanager

Organisatie

Het Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT ) van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk. Zij servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. SSC-ICT ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen zij ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen zij dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.


Nederlands cv max 5 pagina’s.

Alle gevraagde eisen moeten verplicht terug te vinden zijn in het CV van de aangeboden kandidaat.

Aan de hand van de harde eisen graag puntsgewijs toelichting geven of de kandidaat voldoet aan de eis met verwijzing naar de pagina’s in het cv!

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar ervaring als Relatiemanager en in contact met klanten
 • Minimaal 3 jaar ervaring in contractonderhandelingen en opstellen van contracten
 • Afgeronde HBO opleiding (diploma vereist)
 • ITIL v3 en implementatie van ITIL (gecertificeerd)


Wensen:

 • Aantoonbare meerjarige ervaring in relatiemanagement bij de Rijksoverheid of vergelijkbare grote ICT organisaties
 • kennis van werken met applicatie als TOPdesk


Competenties:

 • Politieke sensitiviteit
 • Succesvol samenwerken en gestructureerd werken
 • Afspraak is afspraak
 • Communicatief vaardig

Achtergrond opdracht

Tijdelijke inhuur van een (Medior) relatiemanager, welke verantwoordelijk wordt voor de volgende activiteiten:

 • Onderhouden relaties met (potentiële) klanten
 • De regie voeren over klantcontacten
 • Afspraken maken over gewenste dienstverlening en afsluiten van DVA, DFA en DAP met de toegewezen klant(en) voor levering van business service(s)
 • Maken van een inschatting van de (latente) klantvraag en daarop inspelen
 • Stakeholder communicatie
 • Verantwoordelijk voor het leveren van input voor portfolio (klantbehoeften)
 • Bespreken offertes met klant t.a.v. nieuwe dienstverlening
 • Zorg dragen voor volledige klantvraag voor intake
 • Initiëren van kansen voor veranderingen of uitbreiden dienstverlening (cross selling)
 • Verantwoordelijk voor de afhandeling van financiële afspraken
 • Bespreken van financiële rapportages met klant
 • Deelname aan calamiteitenoverleg bij Mayor Incidents als vertegenwoordiger van klant; voorbereiden en verslaglegging van Afnemersberaad (AB)
 • Kennisborging klantkennis voor verschillende doelgroepen binnen en buiten SSC-ICT
 • Het vervullen van piketdiensten


Achtergrond opdracht:

Vanwege het vertrek van een vaste medewerker heeft Klantmanagement behoefte aan capaciteit om haar taken en verantwoordelijkheden naar behoren uit te kunnen voeren. Met het oog op de aankomende transitie en mogelijke (organisatie) wijzigingen die daarvan het gevolg zullen zijn, wordt bewust gekozen om de openstaande positie van relatiemanager in te vullen dmv externe inhuur.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 12 januari 2022, voor 15.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support