Titel

Senior Projectmanager

Organisatie

Het Shared Service Centrum ICT (SSC-ICT ) van en voor het rijk, is onderdeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een van de grootste fullservice ICT-dienstverleners binnen het rijk. Zij servicen de gehele rijksdienst met onder meer rijksbrede IT-services. SSC-ICT ondersteunt meer dan 50.000 werkplekken en mobiele devices in Nederland en op 160 ambassadeposten over de gehele wereld. Daarnaast beheren en ontwikkelen zij ruim 1000 applicaties, verzorgen housing en hosting in het state of the art overheidsdatacenter (ODC), bieden IT-diensten met extra hoge beveiligingsniveaus en voeren jaarlijks zo’n 260 ICT-projecten uit, waaronder internationale evenementen als het EU-voorzitterschap. Zo zorgen zij dat ambtenaren hun belangrijke werk in dienst van de samenleving altijd, overal en veilig kunnen doen.


Nederlands cv max 5 pagina’s.

Alle gevraagde eisen moeten verplicht terug te vinden zijn in het CV van de aangeboden kandidaat.

Aan de hand van de harde eisen graag puntsgewijs toelichting geven of de kandidaat voldoet aan de eis met verwijzing naar de pagina’s in het cv!

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare succesvolle ervaring als projectmanager binnen de overheid of organisaties van vergelijkbare omvang
 • Minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare ervaring met Agile-projectmanagement / werken;
 • Minimaal 3 jaar relevante en aantoonbare ervaring als projectmanager met het aansturen van infrastructurele projecten
 • Minimaal 3 jaar ervaring met organisatiesensitiviteit, netwerkvaardigheid en kunt onderhandelen.
 • Prince 2 practitioner (opleiding gevolgd)
 • Scrum Master (opleiding gevolgd)


Wensen

 • Kennis van IT Infrastructuur
 • Kennis van security vraagstukken
 • Je kunt plannen en organiseren, innovatief handelen en je bent resultaatgericht.
 • Je kunt medewerkers motiveren, communiceert gemakkelijk op alle niveaus en bent een echte teamspeler.
 • Je krijgt mensen in bewegingKennis van Blackberry Works of vergelijkbare Mobile Device Management oplossingen
 • Veel gevoel voor onderlinge samenwerking (ook buiten de eigen kaders);


Competenties

 • Analyse & Oordeelsvorming
 • Autonomie
 • Besluitvaardigheid
 • Leiding geven
 • Netwerken
 • Omgevingssentiviteit
 • Overtuigingskracht
 • Plannen en organiseren
 • Resultaatgerichtheid
 • Risicobereidheid

Achtergrond opdracht

Vanuit het programma doorontwikkeling RWO wordt er o.a. gewerkt aan een nieuwe cloudwerkplek. Deze nieuwe versies brengt de nodige verandering met zich mee en moet voldoen aan vergaande security eisen. Voor de ontwikkeling en uitrol is het programma op zoek naar een ervaren ICT-projectmanager die vanuit het programma verantwoordelijk is om zorg te dragen dat hier tijdig in wordt voorzien. De projectmanager onderhoudt hiervoor de benodigde contacten met onze klanten, treedt op als vertegenwoordiger vanuit het programma Doorontwikkeling RWO, coordineert de diverse werkzaamheden die nodig zijn vanuit SSC-ICT t.b.v. de voorbereidingen, uitrol & nazorg en stuurt op harde deadlines (en maakt hiervoor de noodzakelijke afspraken met onze klantvertegenwoordigers).De betreffende kandidaat heeft hiervan de benodigde ervaring opgedaan met implementatieprojecten in vergelijkbare ICT organisaties enmoet minimaal voldoen aan de gestelde harde eisen om direct ingezet te kunnen worden. Daarbij dient de kandidaat onder hoge drukkunnen presteren. De kandidaat moet in staat zijn de parate kennis en ervaring direct toe te passen in de praktijk.


Achtergrond opdracht

De opdracht wordt uitgevoerd binnen de Business Unit IT Standaard Services (BST). BST ontwikkelt, beheert en levert de IT-voorzieningen die iedere Rijksambtenaar in ons verzorgingsgebied nodig heeft voor zijn dagelijkse werk. Denk hierbij aan de (mobiele)werkplek, telefonie, email, AV-middelen, inclusief de ondersteuning op deze diensten. Deze diensten zijn aanbod gestuurd: bestaande en nieuwe behoeften van afnemers worden vertaald naar oplossingen waarmee het collectief van afnemers het beste geholpen is. Jouw thuisbasis is de afdeling Projecten, Innovaties & Specialisatie, een onderdeel van de businessunit. Met zo’n dertig collega's - projectleiders, projectmanagers en programmamanagers en PMO-ers - vormen we een ervaren team. Ook nu iedereen thuiswerkt, staan we voor elkaar klaar en lachen we veel. Bovendien helpen we je graag om in de complexe SSC-organisatie je weg te vinden en succesvol te worden. En we vinden het belangrijk dat iedereen goed in zijn of haar vel zit. Jij krijgt de mogelijkheid om bij te dragen aan onze ontwikkeling.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 mei 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support