Titel

Senior Projectmanager

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Als projectmanager leid je (deel)projecten op het gebied van operationele IV. Dit zijn heel diverse projecten die te maken hebben met gerubriceerde netwerken, transmissiemiddelen, simulatoren, commandovoering en ISR (intelligence, surveillance en reconnaissance). De overeenkomst tussen al deze projecten is dat ze producten realiseren die bijdragen aan informatiedominantie en geoefendheid. Twee bepalende factoren voor militaire slagkracht. Je zorgt voor de realisatie van de producten volgens planning en budget en ondersteunt de besluitvorming in verschillende fasen van een project. Ook lever je management- en sturingsinformatie aan opdrachtgever en manager door het formuleren van alternatieven en oplossingsrichtingen op basis van inhoudelijke analyses. Je stemt af met diverse belanghebbenden binnen en buiten Defensie zoals Inkoop en onderhoud- en ontwikkelafdelingen om werk uit te zetten en gedaan te krijgen.

Achtergrond opdracht
Van belang is:
1. De uitvoering vindt plaats onder toezicht en leiding van een medewerker van Defensie (projectleider/behoeftesteller).
2. De uitvoering gebeurt op basis van inspanningsverplichting en is hoogstwaarschijnlijk langdurig van aard.

Functie eisen

  • Minimaal 10 jaar werkervaring als Project Manager, specifiek op het gebied van (met) ICT Infrastructuren
  • Minimaal 2 jaar werkervaring in een politiek gevoelige (bestuurlijke) omgeving, waarbij werken conform (met) Prince als uitgangspunt is gehanteerd

Opleiding/certificaat

  • Minimaal afgeronde HBO opleiding richting I(C)T en/of Informatie Voorziening (IV)

Wensen

  • Bij voorkeur kennis en ervaring met hoog gerubriceerde informatie domeinen
  • Bij voorkeur kennis en ervaring met ICT projecten (bestuurlijk, niet technisch)
  • Bij voorkeur certificaat Prince 2 Practitioner

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement