Titel

Senior Project Manager

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

Vanuit het programmaonderdeel Verandermanagement is behoefte ontstaan aan een ervaren senior projectmanager in de specifieke rol interventie regisseur/verandermanager, die gedegen expertise op verandermanagement gebied kan inbrengen. Deze persoon wordt voor de 1ste 3 maanden fulltime ingehuurd, daarna maximaal 2 dagen per week.De senior projectmanager in de specifieke rol interventie regisseur/verandermanager begeleidt het UWV-interventie team, stelt ism met het team en de stuurgroep een strategische interventieroadmap op en adviseert in de afbouwfase op strategisch en uitvoerend gebiedDe opdracht van de senior projectmanager in de specifieke rol Interventie regisseur/verandermanager bestaat uit:• Ontwerpen van een interventie roadmap voor 2018 met een activerende en inspirerende veranderaanpak als vertrekpunt.• Het creëren van een logische flow van samenhangende interventies voor verschillende doelgroepen en stakeholders.• In een samenhangend geheel van interventies de IV-organisatie regie laten nemen in de collectieve verandering.• Coördineren en periodiek bijstellen van het interventie traject in nauw overleg met programmamanagement.


• Ontwerpen, organiseren, uitvoeren en verslagleggen van de bedachte interventies

U dient een beknopte beschrijving naast uw CV aan te leveren van 2 soortgelijke opdrachten van maximaal één A4 met betrekking tot de inhoud van de werkzaamheden, adviezen en resultaten zoals hierboven gevraagd en de opdracht, waarin in ieder geval volgend dient te worden opgenomen:
- Naam opdrachtgever;
- Periode opdracht;
- Omschrijving opdracht;
- Uw bijdrage aan de opdracht;
- Uw gebruik van communicatie- en strategische adviesvaardigheden en het kunnen rapporteren op minimaal het niveau van hoger management;
- Uw vermogen om veranderingen te initiëren en te faciliteren;
- Uw vermogen om te inspireren en op te leiden;
- Welke problemen u bent tegengekomen en welke oplossingen u heeft aangedragen en in hoeverre deze oplossingen zijn overgenomen;
- Eindresultaat van de opdracht;
- Wat zou u eventueel achteraf, na afronding van de opdracht, anders gedaan hebben.

Functie eisen

  • In de afgelopen 10 jaar bewezen veranderkundige ervaring in soortgelijke trajecten en succesvol afgerond, dit dient duidelijk uit uw cv te blijken.
  • In de afgelopen 5 jaar bewezen en aantoonbare ervaring met large scale interventies middels 2 referenties
  • Bewezen en aantoonbare strategische adviesvaardigheden
  • Bewezen en aantoonbare en meerjarige ervaring in het ontwerpen en uitvoeren van groepsinterventies.
  • Bewezen en aantoonbare praktische en innovatieve aanpak.
  • Afgeronde verandermanagement opleiding op WO-niveau.
  • Bekendheid met Agile werken en Agile manifest.
  • Het CV moet volledig in het Nederlands zijn en maximaal 7 pagina's.
  • Wij verzoeken u in het CV een referentie aan te leveren. Zie voor de inhoud van deze referentie het functieprofiel en specifieke functie-eisen.

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement