Titel

Senior Productspecialist IPMI

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de Sectie Beveiliging. De Sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens. Daarmee levert de Sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar keten partners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten.

Functieomschrijving/Werkzaamheden
1. Draagt zorg voor de dagelijkse technische operatie door:

 • het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken van de bouwstenen of componenten op impact en haalbaarheid van de uitvoering. in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
 • het geven van functionele richtlijnen aan beheerders - het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen aan beheerders.;
 • het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
 • het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
 • het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bepalen van de volgordelijkheid.
 • het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur.

2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecycle-management van de bouwstenen, door:

 • het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
 • de samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
 • Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
 • het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
 • het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders
 • het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden.

Achtergrond opdracht
3. Draagt zorg voor het problem management door:

 • het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïteit.
 • het (laten) implementeren van tijdelijke en definitieve oplossingen. Controle op de uitvoering, borging van ( hernieuwde)normen en kwaliteitsaspecten.

4. Draagt zorg voor de afstemming tussen de kaders gesteld door de afdeling Producten en Processen op het gebied van:

 • Realiteit van de operatie, zowel in techniek, processen en haalbaarheid (bv beheerlast, doorlooptijden en gebruikersverwachtingen) van en de bouwsteensamenhang met de totale ICT infrastructuur.
 • Levert een bijdrage aan audits van Interne Auditing en Accountantsdienst Defensie door het opleveren van o.a. audittrails, logfiles, autorisatie overzichten en uitwerking van technische normen.
 • het adviseren over vorm, prestatie en gebruik van de bouwstenen en uit te voeren verbeteringen.
 • het opstellen van rapportages en appreciaties over de werking van de bouwstenen op het gebied van prestaties en verbruik.
 • Input leveren tbv actualisatie van de FKP’s over gebruik, kosten en betrouwbaarheid
 • Input leveren tbv actualisatie van operationele aspecten van de bouwstenen zoals betrouwbaarheid en continuïteit. Verifiëring en toetsen op bruikbaarheid.

Functie eisen

 • Minimaal 4 jaar  aantoonbare werkervaring in het maken van de vertaalslag tussen management en operatie, coördinator tussen vraag en aanbod.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in het aansturen van een team van minimaal 5 ICT Beheerders t.b.v. de dagelijkse operatie.
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met DDI (DNS, DHCP en IPAM), (DNS (Domain Name System), DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), IPAM (Internet Protocol Adress Management)).
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in het opstellen van bedrijfsvoeringsrapportages inclusief appreciaties (verantwoording) m.b.t. capaciteit, prestaties en continuiteit.
 • Minimaal 2 jaar  aantoonbare werkervaring bij het oplopen van investeringsdossiers en mede opstellen van bedrijfsplannen.
 • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met beheerprocessen, projectbesturingstechnieken in de ICT.
 • Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring met actieve infra componenten (bijvoorbeeld, routers, switches, kortom alles wat nodig is om te kunnen werken met computers).

Opleiding

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding richting I(C)T, Bedrijfskunde, Bedrijfsinformatica en/of IV (Informatie Voorziening).

Wens

 • aantoonbare werkervaring met ICT security (in algemene zin).
 • Aantoonbare kennis van IPAM, DHCP en DNS verkregen door trainingen en/of cursus.
 • Aantoonbare kennis met Linux verkregen door trainingen en/of cursus.
 • Aantoonbare kennis met proxy's verkregen door trainingen en/of cursus.
 • Een geldig ITIL foundation certificaat.
 • In het bezit van een geldig Prince2 en/of IPMA (minimaal C) certificaat.

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management