Titel

Senior PMO

Organisatie

DJI zorgt namens de Minister van Justitie en Veiligheid voor de tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen, die na uitspraak van een rechter zijn opgelegd.

Binnen DJI zijn de Directie Informatievoorziening en het Shared Service Center voor ICT, de 2 grootste afnemers van inzet van (tijdelijke) ICT medewerkers. De Directie Informatievoorziening van de DJI zorgt voor een toekomstvaste en samenhangende informatievoorziening voor de DJI-organisatie. DI ondersteunt en adviseert daarbij alle divisies, stafdirecties en landelijke diensten van DJI. Zij voert ook de regie op alle veranderingen die in samenhang met bestaande processen en systemen worden doorgevoerd. Daarvoor neemt DI diensten af bij leveranciers. SSC-I (de eigen ICT-uitvoeringsorganisatie van DJI), is daarvan de grootste en belangrijkste leverancier.


De Directie Informatievoorziening (DI) bestaat uit drie onderdelen:

1. CIO-office De afdeling CIO-Office van de Directie Informatievoorziening (DI) is verantwoordelijk voor de (strategische) beleidsontwikkeling op het gebied van de informatievoorziening van DJI.

2. Informatievoorzieningsdienst (IVD) De Informatie Voorzienings Dienst (IVD) is het het coördinatiepunt voor nieuwe ontwikkelingen in samenhang met bestaande systemen.

De Informatievoorzieningsdienst bestaat uit drie bureaus:

- Informatiemanagement,

- Dienstenmanagement,

- Functioneel Beheer

3. Programma’s & Projecten

De opdracht van de afdeling Programma’s & Projecten (P&P) is het uitvoeren van projecten.

Achtergrond opdracht

De PMO is belast met het ondersteunen van de projectleider of programmamanager bij het uitvoeren van het project of programma. De PMO is verantwoordelijk voor de inrichting, uitvoering, bewaking, samenhang, documentatie en rapportage van projecten en programma om zodoende de programmaorganisatie te ondersteunen bij de uitvoering. Denk hierbij aan de volgende ondersteunende werkzaamheden:


 • Het beschrijven van reguliere programmabeheersingsprocessen en het inrichten hiervan
 • Het uitvoeren van afhankelijkhedenmanagement, issuemanagement, financial en control en wijzigingenbeheer
 • Het opstellen en registreren en opstellen actie- en besluitenlijsten
 • Het opstellen en bijhouden van diverse logs (issue, riscio, kwaliteit etc.)
 • Het inrichten en voeren van een portfolio-, programma- en projectadministratie
 • Het opstellen en bijhouden van financiële rapportages en budgetbewaking in samenwerking met Planning en Control
 • Het bewaken van kwaliteitsaspecten en zorgdragen voor de projectuitvoering volgens standaarden en procedures van het ministerie
 • Het vastleggen van afspraken over datamanagement en datakwaliteit
 • Het onderhouden van de projectmanagementproducten in het documentmanagement systeem van het ministerie
 • Het plannen van diverse overleggen, de overleggen voorbereiden en zorgdragen voor de verslaglegging


Achtergrond opdracht:

Binnen de afdeling Infomatiemanagement van Directie Bedrijfsvoering worden diverse ICT projecten en programma's uitgevoerd voor een optimale geautomatiseerde ondersteuning van de dienstverlening. Bij de afdeling ICT Projectmanagement Office (IPMO) is behoefte aan een PMO ten behoeve van het Programma Informatiehuishouding van de Toekomst en ondersteuning binnen de afdeling IPMO. De PMO werkt part-time voor het domein IPMO (ICT Portfolio, Programma en Project Management Office) en part-time in het programmabureau van het programma Informatiehuishouding van de Toekomst. Dit programma heeft als doel om te zorgen voor een optimale ondersteuning van het werkproces van de medewerkers van het kerndepartement van EZK én LNV middels implementatie van een nieuw Document Management Systeem.


Bij mogelijke verlenging(en) is de verwachting dat de inzet voor minder uren per week gewenst is. Dit zal naar verwachting (een) optie op verlenging(en) voor gemiddeld 16 tot 24 uur per week bedragen.

Functie eisen

 • HBO-opleiding
 • Prince2 foundation
 • P3O
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare ervaring als PMO bij complexe projecten en programma's en je bent daarin aantoonbaar succesvol
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring binnen de rijksoverheid
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring als PMO in een agile omgeving
 • Minimaal 3 jaar goede beheersing van de standaard kantoorapplicaties (Office en SharePoint)


Wensen:

 • Weet van aanpakken en kan snel schakelen
 • Stressbestendig
 • Zelfstandig
 • Teamplayer
 • Nauwkeurig
 • Organisatiesensiviteit
 • Ervaring met Lean/Scrum
 • Wij zoeken: een ervaren PMO'er die op het gebied van Informatievoorziening zijn sporen heeft verdiend. Jij bent trots op de ondersteuning en de programmaborging die je biedt. Je hebt een visie op het ondersteunen van programma's van projecten en verdere professionalisering van je vakgebied, Wij zoeken een ervaren PMO die zijn vak verstaat, die weet wat gedegen projectvoorbereiding, uitvoering en organisatie inhoudt. Of het nu DevOps, Scrum/Agile, waterval of veranderkundig is. Je wordt gewaardeerd als ondersteuner, je bent dienstverlenend maar zorgt tegelijkertijd dat de programmamanger en projectleider zijn rol pakt. Als PMO ga je de uitdaging aan om samen met het programma(bureau) resultaten neer te zetten. Je kent het werken bij de overheid en laat je niet uit het veld slaan als de bureaucratie tegen lijkt te zitten. Om projecten op een transparante manier ten uitvoer te brengen maak je gebruik van projectmanagementmethodieken en stel deze op een begeleidende manier ter beschikking aan het project, programma- en portfolioteam en haar stakeholders.

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement