Titel

Senior Ontwerper

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de sectie Beveiliging. De sectie garandeert de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gegevens van Defensie en haar ketenpartners, zodat alleen zij altijd en overal kunnen werken met hun gegevens.Daarmee levert de sectie Beveiliging een wezenlijke bijdrage aan de reactiesnelheid en de slagkracht van Defensie en haar ketenpartners. Je werkt binnen een professioneel team van securityspecialisten. Daarin ontwerp jij diverse securityoplossingen. Met jouw kennis van onze infrastructuur en IT-middelen ontwerp, automatiseer en verbeter je het beheer van onze omgevingen. Je past requirement management toe en integreert standaardproducten en bouwstenen in de architectuuroplossing.

Werkzaamheden:
• het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel (deel)ontwerp;
• het vertalen van het functioneel (deel)ontwerp naar het technisch ontwerp;
• het participeren in een project;
• het uitvoeren van risicoanalyses op componenten en/of producten;
• begeleiden van de aanpassingen op bestaande producten, dan wel ontwerpen van nieuwe producten naar het in beheer nemen;
• zorgdragen voor documentatie voor zowel bestaande als nieuwe producten zodat het in beheer nemen van correct kan verlopen;

Achtergrond opdracht: 
Expertise benodigd voor de inzet als Sr Ontwerper op het aandachtsgebied firewalls en ecnryptie. De huidige capaciteit is onvoldoende om de werkzaamheden uit te voeren zeker omdat we vacatures niet gevuld krijgen. De inhuur is benodigd om de tijd te overbruggen totdat vaste medewerkers binnen zijn en ingewerkt zijn.

Functie eisen

Werkervaring algemeen  

 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met enterprise network firewalls in een enterprise omgeving.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met virtuele firewall technologien (dit is exclusief het werken met firewalls gevirtualiseerd op een generieke hypervisor).
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met multi tenant firewall management oplossingen.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met firewall clustering.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met IP-SEC (Internet Protocol Security) en het verhelpen van bijbehorende (multi-vendor) issues.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met firewall troubleshooting waaronder het maken van packet captures en de analyse hiervan.

Wens 
Relevante Werkervaring 

 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met Crypto apparatuur.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met Compumatica.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met Check Point firewalls op basis van GAiA R77 en/of hoger.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met Check Point VSX.
 • Afgelopen 5 jaar aantoonbare hands-on ervaring met Check Point MDSM.

Kennis, opleidingen           

 • Bij voorkeur in het bezit van het certificaat: CCSE (Check Point Certified Security Expert) op basis van R77 en/of R80. 
 • Bij voorkeur in het bezit van het certificaat: CCSM (Check Point Certified Security Master) op basis van R77 en/of R80. 

Gerelateerde opdrachten

Voor Software Development