Titel

Senior Linux beheerder

Organisatie

IVO Rechtspraak draagt bij aan de ontwikkeling, het beheer, onderhoud en support van alle applicaties, infrastructuur en netwerken van de Rechtspraak. Dit zijn ca. 12.000 werkplekken en meer dan 200 applicaties waarvan een aantal zelf ontwikkeld zijn.

Samen met ruim 500 collega’s zorg je dat medewerkers van de Rechtspraak zorgeloos hun dagelijkse werk kunnen doen en burgers, advocaten, notarissen e.d. op een veilige manier toegang hebben tot hun zaak- en Rechtspraakgegevens.

Het ICT landschap van de Rechtspraak ondergaat een grote vernieuwing slag. De beweging is naar een multi-kanalen service architectuur en een gelaagde on premise cloud architectuur hoofdzakelijk op basis van Microsoft (werkplek, bedrijfsvoering, externe dienstverlening) o.a. Windows server SQL server, Microsoft dynamics CRM, .NET en Oracle fusion middleware (primair proces) o.a. BPM & SOA suite, WCC, ADF, OBIEE, Weblogic op basis van Linux.

Beheer van het ICT landschap is ingericht volgens de ITIL3 methodiek. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de volgende tools:
Topdesk voor de beheerprocessen, HP openview voor monitoring, Splunk voor logging, Visionwaves voor stuurinformatie en flexera voor licentiebeheer. Verder worden de product eigen faciliteiten voor beheer gebruikt zoals SCCM voor software distributie.

Achtergrond opdracht

Het doel van de functie is vanuit een vaktechnische en procesmatige vakdiscipline bijdrage aan het beheervan de Linux-servers en middleware op deze omgeving.

 • Incident (incidenten, events en service verzoeken) en probleembeheer betrekking hebbend op de LINUX omgeving.
 • Analyseren van (complexe) incidenten
 • Bieden van structurele oplossingen
 • Advisering in de vorm van verbetervoorstellen
 • Exploitatie. Vanuit de werking en exploitatie van de infrastructuur worden de noodzakelijke proactievehandelingen verricht om de infrastructuur conform de DVO-eisen beschikbaar te houden. Storingen enpotentiële verstoringen worden onderkend en waar mogelijk actie op ondernomen om de dienstverlening zosnel mogelijk te herstellen of verstoringen te voorkomen
 • Wijzigingsbeheer betrekking hebbend op de Linux-omgeving. Het voorbereiden en uitvoeren vanwijzigingen met als doel structurele oplossingen te implementeren voor optredende problemen of hetimplementeren van nieuwe functionaliteit.
 • Ondersteuning overige teams bij analyse naar incidenten en problemen.

Achtergrond opdracht
Momenteel zijn we bezig met het vanuit Puppet overzetten van scripts naar Ansible. Tevens willen wij onze dagelijkse werkzaamheden zoveel mogelijk in Ansible weg automatiseren. Er loopt ook een traject om Satellite verder te stabiliseren en te optimaliseren. Tevens moeten we onze omgeving onder de loop nemen om te komen tot een zoveel mogelijk geautomatiseerde omgeving waarin het basis operationele werk zoveel mogelijk is weg geautomatiseerd. Vanuit de praktijk op de werkvloer komen we hier momenteel zelf erg slecht aan toe vanwege de diverse prioriteitsstelling en de hoeveelheid werk

Functie eisen

 • HBO+ werk- en denkniveau
 • Certificering RHCA 
 • Diepgaande kennis en ervaring met RedHat Linux, Ansible en Satellite
 • Bash en Python scripting is een tweede natuur
 • Communicatief vaardig. Weet een team te enthousiasmeren en neemt ze mee in de kennisontwikkeling.

Opdracht informatie

Verwachte uiterste einddatum inzet: zaterdag 1 mei 2021

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Infrastructure incl. Cloud