Titel

Senior Informatiearchitect

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

De senior informatiearchitect:

 • Heeft academisch werk- en denkniveau en minimaal een relevante afgeronde HBO-opleiding
 • Kent en gebruikt de theorieën, methoden en instrumenten op het gebied van bedrijfsarchitectuur (zoals Togaf, ArchiMate)
 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring met opdrachten op het gebied van bedrijfsarchitectuur en/ of ICT-architectuur
 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring met het opstellen van informatie-, en/of ketenarchitectuur
 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring met informatie-uitwisseling tussen digitale ketens binnen de overheid en de vraagstukken die daarbij horen
 • Kunt strategische kaders vertalen naar keuzes in architectuur en processen
 • Heeft 3 jaar ervaring in het toepassen van architectuur in een context van ketensamenwerking/ -besturing en agile/scrum softwareontwikkeling
 • Heeft kennis van de wet- en regelgeving en keten processen rondom het persoonsgebonden budget


Competenties:

 • Politiek/bestuurlijk sensitief
 • Leidinggeven
 • Samenwerken (in teamverband en in ketenverband)
 • Overtuigingskracht
 • Schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Plannen en organiseren
 • Analytische vaardigheden

Achtergrond opdracht

Project en Opdrachtomschrijving

“Never a dull moment” op het persoonsgebonden budget (pgb)-dossier! Wil jij een bijdrage leveren aan een toekomstbestendig pgb? Vind je het leuk om bij een programma te werken, de verbinding te zoeken tussen verschillende beleidsdomeinen en heb je ook oog voor de wisselwerking tussen beleid en uitvoering? Wil jij als senior informatiearchitect bij het programma PGB een bijdrage leveren aan de realisatie van het PGB2.0-systeem door vanuit architectuur richtinggevende oplossingsrichtingen uit te werken. Houd je van een uitdaging in een dynamische omgeving? Kom dan het Programma pgb versterken!


Het instrument pgb staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Enerzijds is het een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen met een zorgvraag. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven. Zo wordt er een nieuw ICT-systeem gebouwd (PGB2.0) en realiseert VWS samen met ketenpartners en belangenbehartigers acties uit de Agenda pgb.


Een PGB is een budget (geldbedrag) dat mensen kunnen aanvragen om zelf hulp, (thuis)zorg en begeleiding of voorzieningen in te kopen om zelfstandig te (blijven) wonen en leven. Daarbij kiest men zelf zorgverleners en begeleiders uit. Een PGB kan op basis van verschillende regelingen worden aangevraagd: op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en de Zorgverzekeringswet (Zvw). Met ingang van 2015 is het zogenoemde trekkingsrecht ingevoerd. Vanaf 1 januari 2015 krijgen budgethouders het budget, dat door gemeenten en zorgkantoren wordt verstrekt, niet meer op hun eigen rekening gestort. Zorgverleners worden in opdracht van de budgethouder door de SVB uitbetaald op basis van een door de budgethouder ingediende declaratie. Dit wordt het ‘trekkingsrecht’ genoemd.


Het zorginstrument PGB staat volop in de maatschappelijke en politieke belangstelling. Het is enerzijds een solide instrument dat van grote waarde is voor veel mensen. Anderzijds liggen er forse en complexe veranderopgaven.


Opdrachtomschrijving

Het programma is op zoek naar een Senior Informatiearchitect PGB2.0 die complexe vraagstukken kan doorgronden en draagvlak weet te krijgen voor richtinggevende oplossingsrichtingen. Die goed kan meedraaien in een relatief klein team. Die van aanpakken houdt en flexibel is, die verbanden ziet en overzicht en inzicht meebrengt en die dit zelf ook goed onder woorden kan brengen, zowel mondeling als schriftelijk. Die weet de juiste prioriteiten te stellen, ziet wat er nodig is en dit zelfstandig oppakt. Die gewend is te werken in een context met organisaties met verschillende oriëntaties, verantwoordelijkheden en belangen en hier goed mee om weet te gaan.


Werkzaamheden/verantwoordelijkheden:

 • Richting geven aan strategische besluitvorming over ontwerpkeuzes bij de ontwikkeling en vernieuwing van het PGB2.0-systeem
 • Adviseren in de besturing en planning en organisatie van het programma
 • Het creëren van draagvlak voor iedere gemaakte keuze
 • Het zo nodig bijwerken van de ketenarchitectuur en het uitdragen en toepassen daarvan
 • Opstellen en afstemmen met belanghebbende partijen (zorgkantoren, gemeenten, SVB, VWS en gebruikers) van keteninformatievoorziening en deze op een hoger niveau brengen
 •  Bewaken van de samenwerking en inhoudelijke afstemming tussen de betrokken architecten

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 11 januari 2022, voor 13.45 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Architecture