Titel

Senior ICT projectmanager

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

Voor het Project Implementatie Kanalen Ondersteunende Applicaties Werkbedrijf (ontkoppeling van systemen) is in de periode van ZSM -07-2018 tot 31-07-2019 fulltime inzet nodig van een senior ICT Projectmanager. De senior ICT projectmanager heeft als opdracht om het bestaande landschap van UWV Werkbedrijf te moderniseren van een traditionele SOA en bestaande databases uit legacy te ontkoppelen naar een miniservice architectuur, ontkoppeld op bedrijfsobjecten. Deze ontkoppeling in de techniek vindt plaats in een Agile-voortbrengingsproces, waarbij de miniservices gebouwd en beheerd worden door scrumteams. 
De Senior IT Projectmanager zal naast zeer uitgebreide ICT-projectmanagement werkervaring, moeten kunnen opereren op bestuurlijk niveau. Tevens moet hij/zij beschikken over technische kennis en direct inzetbare hands-on werkervaring met o.a. werken onder architectuur, portalen, services, middleware ESB, API-Gateway).

We zijn op zoek naar een senior ICT Projectmanager. De senior ICT projectmanager heeft als opdracht om het bestaande landschap van UWV Werkbedrijf te moderniseren van een traditionele SOA en bestaande databases uit legacy te ontkoppelen naar een miniservice architectuur, ontkoppeld op bedrijfsobjecten. Deze ontkoppeling in de techniek vindt plaats in een Agile-voortbrengingsproces, waarbij de miniservices gebouwd en beheerd worden door scrumteams.

Overige Functie-eisen:
- Voor deze opdracht is het van het grootste belang dat u als senior ICT Projectmanager zeer uitgebreide ICT-projectmanagement werkervaring heeft en u moet kunnen opereren op bestuurlijk niveau. Tevens moet hij/zij beschikken over technische kennis en direct inzetbare hands-on werkervaring met o.a. werken onder architectuur, portalen, services, middleware ESB, API-Gateway.
- Binnen uw CV dient naar voren te komen dat u minimaal één aantoonbare succesvol afgeronde opdracht kent als senior ICT Projectmanager waarin u aantoonbaar in staat bent gebleken om de invulling te geven aan de gestelde opdrachtomschrijving zoals in het functieprofiel hierboven is vermeld.

Functie eisen

  • Minimaal 2 soortgelijke opdrachten met goed resultaat in een grote organisatie vergelijkbaar met het UWV
  • Tenminste 5 jaar seniore projectmanagementervaring in bestuurlijke omgevingen in de afgelopen 10 jaar (beleidsmakers en wet- en regelgeving)
  • Technische kennis en hands-on werkervaring van/met doelarchitecturen, portalen en koppelingen, middleware/back-end, KIA-/KOA-modellen en applicaties zoals API-Gateway

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement