Titel

Senior ICT Ontwerper

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Functieomschrijving/Werkzaamheden

OPS is een full-service ICT-bedrijf dat sinds vele jaren een sterke relatie heeft met Defensie en andere overheidsklanten, zoals verschillende ministeries, de Immigratie- en Naturalisatiedienst en de ‘zwaailicht’-sector. Met ruim 900 medewerkers zijn we redelijk bescheiden in omvang, maar in onze zaken denken we groot. Onze ICT-dienstverlening bevat alle vormen van ontwikkeling, beheer, onderhoud en internetdiensten.

OPS is meer dan een ICT-leverancier. Wij denken mee, adviseren, lossen op en kijken verder. Dat doen we 24 uur per dag, binnen het Koninkrijk der Nederlanden en daarbuiten. Voor Defensie, maar ook voor ketenpartners binnen de openbare orde en veiligheid.

OPS is verantwoordelijk voor het leveren van alle IV/ICT-producten binnen de afgesproken termijn, voor het afgesproken bedrag en volgens de afgesproken kwaliteit. Zij levert niet alleen de werkplek maar beheert ook de onderliggende platformen, netwerkverbindingen en een diversiteit aan applicaties. Om dit te realiseren wordt er tussen de afdelingen binnen Operations nauw samengewerkt. Het proactief adviseren over IV/ICT binnen de bedrijfsvoering van de klant en het bieden van support, behoort bij de servicegerichte instelling van Operations. Daarnaast adviseert Operations over zowel standaard als maatwerk IV/ICT producten en diensten aan klanten.

Achtergrond opdracht
Speelruimte
-Functionaris is verantwoording verschuldigd aan de unitmanager I&S over de output en kwaliteit van de door te voeren ontwerpen, adviezen en vertalingen van functionele eisen in relatie tot de bouwstenen en/of componenten, het aantal besteedde uren binnen de opdracht en doorlooptijd van de opdrachten
-Kader waarbinnen wordt gewerkt van Producten en Processen: Bouwsteenbeschrijvingen, procesbeschrijvingen, planning, projectplannen en overige bepalingen om de kwaliteit van de dienstverlening te waarborgen. De normenkaders van de BA en JIVC zijn van belang voor de kwalitatieve aspecten van de dienstverlening van de bouwsteen.
-Functionaris neemt beslissingen over de door te voeren ontwerpen, adviezen en vertalingen van functionele eisen in relatie tot de bouwstenen en/of componenten en over de juistheid en volledigheid van de informatie t.a.v. de werkzaamheden evenals het doorverwijzen naar gerelateerde processen.

Bijzonderheden
Contacten met:
-Technisch verantwoordelijke over de lopende ontwerpopdrachten om te komen tot een advisering;
-Sr. Projectmanagers van Programma's & Projecten (P&P) en Projectmanager I&S, (Sr.) Projectleider I&S van Projecten I&S over de lopende ontwerpopdrachten om te komen tot afstemming;
-(Sr.) Productspecialisten over de door te voeren aanpassingen op de huidige bouwstenen of ICT-diensten om te komen tot akkoord;
-(Sr/1e/Medior) Beheerder over het bepalen van of invulling geven aan richtlijnen voor het ontwerp van applicaties of infrastructuren;

Functie eisen

 • Afgeronde HBO opleiding in een aan Informatica, Computertechniek gerelateerd kennisgebied.
 • Minimaal 4 jaar CCNP (router, switch en troubleschooting ) gecertificeerd.
 • Minimaal 4 jaar ervaring als CCNP Service Provider.
 • De kandidaat is minimaal 36 uur per week beschikbaar.

Wensen

 • Minimaal vijf jaar een functie vervuld hebben als Senior ontwerper ICT in het IP werkveld.
 • Aantoonbare ervaring met werkzaamhedenregistratiesysteem.
 • Aantoonbaar minimaal 3 jaar gewerkt in een (grote) overheidsorganisatie en kennis van de Defensieorganisatie.
 • Aantoonbare kennis van Avaya, Extreme, AlcatelLucent, Nokia en Cisco, Windows 7/8/10.
 • Aantoonbare kennis van Cisco Wireless training, Cisco PRME training, NAC 802.1x(radius)protocol engineering: Generieke Firewall kennis.
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Identity & Securtiy Engine (ISE)
 • Aantoonbare kennis en ervaring met Cisco Datacenter (NDCC).
 • Aantoonbare kennis en ervaring met IEGI Firewall
 • Aantoonbare werkervaring Trend opvolging voor Cisco Wireless omgeving voor zowel de Wireless LAN Controller (WLC) als voor verschillende soorten Access.
 • Aantoonbare kennis van Cisco AireOS, IOS, Avayal/Extreme OS

Competenties

 • Analyseren, nvieau 3
 • Conceptueel denken, niveau 3
 • Communiceren, niveau 3
 • Flexibel, niveau 3
 • Verantwoordelijk, niveau 3
 • Initiatief, niveau 3
 • Samenwerken, niveau 2

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support