Titel

Senior ICT Beheerder SharePoint

Organisatie

Let op: bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware MIVD screening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Beheert de ICT middelen, door:

 • het raadplegen van het werkzaamhedenregistratiesysteem;
 • het inhoudelijk beoordelen en interpreteren van aanvragen op proces, product, technische en logistieke aspecten;
 • het zo nodig inwinnen van nadere informatie;
 • het maken en registreren van nadere afspraken met klanten/gebruikers.
 • het controleren op volledigheid en werking van de te leveren ICT middelen;
 • het controleren of aan alle randvoorwaarden is voldaan;
 • het afstemmen van afwijkingen in de uitvoering;
 • het instrueren van beheerders ICT (junior, beheerder en 1e);
 • het laten nemen van preventieve en correctieve maatregelen;
 • het instrueren van gebruikers over de geleverde ICT middelen. het uitvoeren van installatiewerkzaamheden;


Controleert de administratieve afdoening van de beheerwerkzaamheden door:

 • het laten verantwoorden en afsluiten van de werkzaamheden;
 • het laten registreren van afwijkingen en problemen;
 • het laten aanleveren van configuratiebeheer informatie;
 • het opmaken en actueel houden van installatie- en/of beheerdocumentatie.

Verricht ondersteunende werkzaamheden, zoals:

 • het adviseren en coördineren in het wijzigingenproces en het incidentenproces;
 • het afhandelen van zeer complexe incidenten en problemen;
 • het melden van afwijkende situaties in beheer omgevingen en bij de eindgebruiker;
 • het leveren van locatie, configuratie en klant specifieke kennis;
 • het controleren van en adviseren over detailplanning, werkverdeling, werkvoorbereiding en incidentencoördinatie
 • het leveren van informatie ter verduidelijking en concretisering van niet direct zichtbare werklast
 • het, in voorkomend geval, fungeren als projectcoördinator;
 • het leveren van advies betreffende techniek, samenhang en haalbaarheid;
 • het, op verzoek, analyseren van complexe technische vraagstukken rondom wijzigingen, incidenten en problemen;
 • het laten testen van de geleverde ICT middelen.

Organisatorische context en cultuur
JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.
 

Functie eisen

 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met SharePoint 2013 technisch farm beheer (SharePoint Administration).
 • Minimaal 3 jaar aantoonbare ervaring met Windows Server 2012 of hoger.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare algemene praktisch gerichte kennis van het beheren van ICT-componenten binnen de ICT-architecturen en -infrastructuren.

Kennis

 • Minimaal 2 dagen per week fysiek aanwezig zijn op de locatie Maasland.
 • Minimaal een afgeronde MBO opleiding informatica niveau 4.

Wens

 • Aantoonbare ervaring met SharePoint 2016 technisch farm beheer.
 • Aantoonbare ervaring met technisch schrijven.
 • Aantoonbare ervaring met Powershell (versie 4 en/of 5).
 • Aantoonbare ervaring met werken binnen de overheid.
 • Aantoonbare ervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en/of SQL Server.
 • Aantoonbare ervaring met Kerberos.