Titel

Senior ICT Beheerder

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met implementatie trajecten en beheren van Open source omgevingen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het documenteren en opstellen van beheer documentatie
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met implementatie trajecten obv Open source oplossingen
 • Kandidaat heeft minimaal 3 jaar ervaring met het beheer en monitoring van applicatie omgevingen  

Wensen

 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring op het gebied netwerk architectuur
 • Kandidaat heeft bij voorkeur ervaring met het analyseren van problemen (verstoringen, incidenten) op Open Source omgevingen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur algemene theoretische kennis en ervaring van ondersteunende processen in de ICT
 • Kandidaat heeft bij voorkeur vaardigheid in het opstellen van adviezen en rapportages van applicatie architectuur
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring in het opstellen van technische ontwerpen op zowel Linux omgevingen
 • Kandidaat heeft bij voorkeur werkervaring met Agile/scrum


Achtergrond opdracht

1. Draagt zorg voor de dagelijkse operatie door: • het analyseren van complexe bouwsteen overstijgende wijzigingsverzoeken op impact en haalbaarheid van de uitvoering in relatie tot het beheer binnen de technische omgeving (samenstel van bouwstenen ).
 • Uitwerken van impactanalyses van niet standaard aanvragen ( NSA´s).
 • Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
 • Het stellen van prioriteiten gericht op technische handelingen;
 • Het borgen van de samenhang tussen wijzigingen en bouwstenen en bepalen van de volgordelijkheid.
 • Het coördineren van de uitvoering op basis van de release- en beheerkalender van de bouwstenen.
 • Het proactief handelen en (bij)sturen bij dreigende congestie of onderbezetting in de ICT infrastructuur d.m.v. het instrueren van de uitvoeringsteam(s), prioriteitsstelling en controle op de uitvoering van het dagelijks beheer van de infrastructuur


 2. Draagt zorg voor de uitvoering van lifecyclemanagement van de bouwstenen, door: • Het coördineren van de uitvoering van technische aanpassingen aan de bouwsteen ingegeven door de leverancier of productmanagement/productverantwoordelijken.
 • De samenhang met andere bouwstenen en defensie infrastructuur te bewaken, te analyseren, te verifiëren.
 • Het uitwerken van prestatiekaders vanuit Producten naar technische normen zodat beheer uitgevoerd kan worden.
 • Het beoordelen van de efficiency en effectiviteit van de door te voeren wijzigingen binnen de lifecycle van de bouwstenen.
 • Het toezien op handhaving van geldende externe en interne acceptatiecriteria en normenkaders
 • Het accepteren van opgeleverde nieuwe bouwstenen of functionaliteit binnen bestaande bouwstenen zodat een ongestoorde productie kan plaatsvinden


 3. Draagt zorg voor het problem management door: • Het (laten) uitvoeren van onderzoek en het analyseren van de probleemgebieden om te komen tot een structurele (technische) oplossing ten behoeve van de continuïtei


 Achtergrond opdracht:Vanuit de Mobile Device Management afdeling is de hosting van de apps overgedragen aan een andere afdeling. Deze afdeling zal verantwoordelijk zijn voor de hosting van de mobiele apps. Dit betekent dat er een app applicatie op een eigen hardware komt te draaien, enkeloudig, high-available of geografisch gescheiden. Deze applicatie zal geinstalleerd moeten worden en daarna beheerd worden. Dit houdt in monitoring, incidentafhandeling en uitvoering van wijzigingen. Maandelijks security patches, lifecycle en periodieke releases/hotfixes horen hier ook bij. Het kan ook zijn dat er een applicatie als Proof Of Concept geinstalleerd moet worden. Hierbij dient contact opgenomen te worden met de leverancier om samen te kijken hoe de applicatie bij Defensie ingezet kan worden, zodat deze ook goed beheerd kan worden. Het maken van ontwerpen en werkinstructies is hierbij ook noodzakelijk. Evenals de kennisoverdracht naar de collega's.   Organisatorische context en cultuur:JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Bijzonderheden:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigtVoorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling

Opdracht informatie

Tarief in overleg


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 21 januari 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support