Titel

Senior Functioneel ontwerper

Organisatie

UWV te Amsterdam

Achtergrond opdracht

UWV is de centrale uitvoeringsinstelling op het gebied van uitkeringsverstrekking,
arbeidsbemiddeling en claimbeoordeling. We zijn de grootste landelijke speler binnen de
sociale zekerheid. Dagelijks bieden we 1,5 miljoen klanten snelle en deskundige
dienstverlening. We ondersteunen hen in hun re-integratie en bij het vinden van een
baan. Waar nodig voorzien we hen van tijdelijk inkomen. Zo bieden we onze klanten
nieuw perspectief op de maatschappij.
 
UWV heeft landelijke vestigingen. Telefonische contacten gaan via onze
Klantcontactcentra. Het hoofdkantoor van UWV staat in Amsterdam en is gevestigd naast
NS Station Sloterdijk.
 
Concern ICT van UWV is verantwoordelijk voor het in stand houden en ontwikkelen van
het UWV ICT landschap. Naast regie- en beleidstaken, is Concern ICT verantwoordelijk
voor het in opdracht van de bedrijfsonderdelen beheren, ontwerpen en (laten)
ontwikkelen van de ICT applicaties. De uitvoerende ICT taken zijn uitbesteed. Concern
ICT bestaat uit de afdelingen: Portfoliomanagement & Architectuur, CIO Control,
Enterprise Resource Planning Competence Center (ERP CC), en het ICT Bedrijf,
waarbinnen ICT Services, Business Services, Leveranciersmanagement, HRM en PC&K
hun plek vinden.
 
Voor de Business Services Unit 3 (BSU3) Generiek zijn wij op zoek naar een
 
ervaren (senior) Functioneel Ontwerper
 
De BSU3 Generiek is verantwoordelijk voor het proactief beheren en onderhouden van
gemeenschappelijke applicaties (Digitale Werkplek UWV (DWU), Autorisatie Beheer
Systeem (ABS), Kwaliteit Registratie Systeem (KRS) en Digitale Kluis). Het onderhoud
van deze applicaties vindt op een traditionele wijze (waterval) en agile (SCRUM) plaats.
 
Voor het project Robuust ABS is een ervaren Functioneel Ontwerper nodig. De
Functioneel Ontwerper is verantwoordelijk voor het aanpassen en opstellen van use
cases en functioneel ontwerpen.
 
Taken:

  • Aanpassen en opstellen van use cases en functioneel ontwerpen.
  • Tellen van functiepunten.
  • Input leveren voor procesbeschrijvingen, procedures en werkinstructies.
  • Ondersteunen tijdens (acceptatie)testen.
  • Opstellen van impactanalyses i.r.t. use cases en functioneel ontwerpen

Functie eisen

  • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van functioneel ontwerpen en use cases in de afgelopen 6 jaar.
  • Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het tellen van functiepunten in de afgelopen 3 jaar
  • Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het trainen en coachen van functioneel ontwerpers in de afgelopen 3 jaar

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support