Titel

Senior Functioneel beheerder DigiInkoop

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en een ingevulde antwoordformulier!


- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.

- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

Defensiebrede ondersteuning functioneel beheer DigiInkoop. Inwerken toekomstige vaste medewerker op de functie. Ordina, de leverancier van het systeem, doet de technische support, De adviseur DigiInkoop doet voor Defensie de 1e-lijns functionele support en Logius (BZ) doet de 2e-lijns functionele support, die Ministerie overstijgend is. We zoeken iemand die zelfstandig kan werken, DigiInkoop goed kent en veel ervaring heeft als functioneel beheerder van DigiInkoop bij Defensie of bij Logius. De kandidaat is bekend met de door Defensie aangedragen problematiek en/of kan daar snel op ingewerkt worden.


Achtergrond opdracht

Onze adviseur DigiInkoop, wil het functioneel beheer van het huidige DigiInkoop systeem overdragen per 24 juni a.s. Hij gaat per 25 juli 2020 met pensioen en wil nog vakantiedagen opnemen. Omdat we nog maar weinig tijd hebben is het van belang dat de persoon die wij aannemen ervaren is en de problematiek op het gebied van DigiInkoop bij Defensie kent, of zich heel snel eigen kan maken. Wij willen hiervoor liefst per 1 april, of zo snel als mogelijk, iemand inhuren. 

Functie eisen

  • Tenminste 5 jaar ervaren op het gebied van functioneel beheer.        
  • Tenminste 3 jaar ervaring met het werken bij Ministeries        
  • Tenminste 5 jaar aantoonbaar meerjarige werkervaring als functioneel beheerder van DigiInkoop 
  • Tenminste 5 jaar ervaring met de problematiek van DIgiInkoop binnen de Rijksoverheid op het gebied van functioneel beheer.  

Opleidingen

  • Ervaring in het zelfstandig uitvoeren van de werkzaamheden; hetgeen blijkt uit het CV.     

Wensen

  • HBO werk- en denkniveau. Dit dient te blijken uit het CV.
  • Aantoonbaar kennis van de Defensie organisatie in het algemeen.     
  • Aantoonbaar kennis van de processen van DigiInkoop. Dit dient te blijken uit het CV en geeft hiervan 1 voorbeeld in het CV.

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support