Titel

Senior Engineer/Hoofdopzichter Procesbesturing

Organisatie

Let op! Bij deze opdrachtgever mogen we geen ZZP'ers aanbieden. Kandidaten moeten binnen één uur reisafstand van Groningen wonen.
Het betreft een inzet van 36 uur per week. Maximaal 1680 uur per jaar. 

Achtergrond opdracht

Het doel van de functie is het leveren van vakkennis voor een specifiek vakgebied op zowel component- als op systeemniveau binnen de afdeling OTEI voor projecten en mogelijk, in opdracht van Operations, het geven van adviezen en ondersteuning aan de veldorganisatie m.b.t. het desbetreffende vakgebied. Deze functie is specifiek gericht op een belangrijk project voor de opdrachtgever, de bouw van een nieuwe stikstofinstallatie in Zuidbroek. De stikstofinstallatie wordt in 2022 in gebruik genomen. Doel van de functie is het toetsten van de engineering/contract documenten op naleving van de contractafspraken

De Engineer treedt in voorkomende gevallen op als projectmanager van overwegend monodisciplinaire projecten en geeft binnen een project of werkgroep functionele en operationele leiding aan de leden van een team van 1 tot 4 personen, in dit kader kan de kandidaat ook de taak van hoofdopzichter uitoefenen.

Onderstaande taken dienen door de Senior Engineer/Projectmanager/Hoofdopzichter uitgevoerd te worden: 

 • Je levert een bijdrage aan studies door het inbrengen van systeemeisen en het formule­ren van de technische uitgangspunten (PFD), in samenwerking met de opdrachtgever.
 • Je neemt deel aan HAZOP studies.
 • Je maakt het basisontwerp (o.a. P&ID) voor zijn vakgebied en vervaardigt de functie- en projectspe­cificatie of levert hieraan een bijdrage.
 • Je ondersteunt bij het opstellen van kostencalculaties en planningen.
 • Je vervaardigt (het laten vervaardigen) alle voor het project relevante documenten en speci­ficaties.
 • Je stelt de Scope of Work op voor zijn vakgebied t.b.v. het uitbesteden van de detail­engineering.
 • Je voert de technische onderhandelingen en evalueert offertes van de ingenieurs­bureaus, leveranciers en aannemers en adviseert in multidisciplinaire projecten de projectmanager over de te maken keuzes.
 • Je stuurt, begeleidt, controleert de ingenieursbureaus en leveranciers en autoriseert de detailengineering en de fabrikanttekeningen.
 • Je vervaardigt (laat vervaardigen) alle relevante bediening- en onderhoudshandleidin­gen.
 • Je vervaardigt (laat vervaardigen) de werkomschrijving voor de aannemer.
 • Je geeft ondersteuning aan het constructiemanagement.
 • Je verzorgt het als uitgevoerd maken van het tekeningenpakket.
 • Je heeft een adviserende rol bij besprekingen van meer- en minderwerk.
 • Je leidt functionele afnametests van complexe technische systemen.
 • Je onderhoudt zelfstandig contacten met vertegenwoordigers van producenten/leveran­ciers, klanten en collega-bedrijven.
 • Ondersteuning veldorganisatie (in opdracht van Operations)
 • Adviseren van andere afdelingen op het niveau van complexe technische systemen en vooral op beleidsniveau.
 • Standaardisatie en normalisatie

Functie eisen

 • Functioneren op WO/HBO+ denk- en werkniveau
 • Brede kennis van het vakgebied. kandidaat wordt beschouwd als een autoriteit op enkele specifieke aandachtsgebieden binnen het vakgebied
 • Kandidaat heeft voldoende kennis van randgebieden als ergonomie, procestechniek, bedrijfs­zekerheid om technische systemen ook op deze aspecten te kunnen testen en beoor­delen.
 • Kandidaat is zeer goed op de hoogte van de inhoud van alle standaardisatiedocumenten voor zijn vakgebied
 • Kandiddaat heeft kennis van commercieel/technische planning
 • Kandidaat heeft minimaal 4 jaren relevante ervaring en heeft inhoudelijke kennis op het gebied van "SAP-PM
 • Kandidaat heeft ervaring op het gebied van "Total Cost of Ownership
 • Kandidaat heeft als procestechnoloog inzicht in de samenhang van de diverse delen van het gastransportnet en in de realiseerbaarheid, bedrijfszekerheid en technische veiligheid van nieuwe of aan te passen systemen
 • Kandidaat is als meet- en regeltechnicus in staat de regelstrategie van een procesbesturingssysteem te ontwerpen, specificeren, testen en in bedrijf te nemen
 • Kandidaat heeft kennis en ervaring met industriële (proces)automatisering en in staat software te beoordelen. Verder is affiniteit met kantoorautomatisering een vereiste


Vaardigheden • Kandidaat moet zelfstandig, krachtig en met overtuigingskracht kunnen optreden.
 • Kandidaat beschikt over helikopter view voor wat betreft gastransportsystemen en procesbesturingssystemen;
 • Kandidaat moet de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift beheersen.
 • Kandidaat moet beschikken over goede sociale en communicatieve vaardigheden.
 • Kandidaat beschikt over een goed analytisch, conceptueel en creatief vermogen.
 • Kandidaat beschikt over visie (afdelingsbreed) ten einde beleid te kunnen initiëren.
 • Kandidaat levert een significante bijdrage aan standaardisatie voor zijn aandachtsgebied.
 • Kandidaat is zeer goed in staat prioriteitenafwegingen te maken en onderscheid te maken tussen hoofd- en bijzaken.
 • Kandidaat is vaardig in het gebruik van de PC en de technische softwarepakketten op de afdeling.
 • Kandidaat moet met deskundigen van leveranciers op gelijkwaardig niveau kunnen communi­ce­ren en onderhandelen

Persoonlijkheid

 • Kandidaat moet in staat zijn om besluitvormingsprocessen te sturen in situaties die zich kenmer­ken door belangentegenstellingen en moet daarom beschikken over flexibiliteit, takt en natuurlijk overwicht.
 • Kandidaat is vasthoudend maar niet confronterend.
 • Kandidaat is stressbestendig.

Opdracht informatie

Bezwarende of belastende werkomstandigheden

 • Nationaal en internationaal commissiewerk brengt reizen met zich mee.
 • Kandidaat rijdt uit hoofde van zijn functie 15.000 à 20.000 km per jaar.
 • Afnametesten bij leveranciers zullen voornamelijk in het buitenland worden uitgevoerd.
 • Voor werken voor derden zullen projecten vaak in het buitenland worden uitgevoerd.
 • Kandidaat kan bij verkeerde oplossingen/voorstellen/keuzes opdrachtgever aanmerkelijke schade berokkenen.

Interesse?
Stuur ons asap je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.
Intakegesprek is 6 mei 2019 (tussen 09.00-12.00 uur).

Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement