Titel

Senior Contract Manager (Telefonie)

Organisatie

GT richt zich op de gezamenlijke inkoop van producten en diensten via een aanbesteding. Gemeentelijke Telecommunicatie (GT) is geïnitieerd door diverse gemeenten en de opdrachtgever. Het past in het streven om door gezamenlijk optreden gemeenten te faciliteren bij (beleids- )processen en het past bij de beweging om meer collectieve voorzieningen te organiseren, zoals beschreven in ‘Gemeenten op weg naar 2020’. Vanuit de aanbestedingen voorziet Gemeentelijke Telecommunicatie op dit moment in het contractmanagement en contractbeheer van de contracten mobiele telefonie en vaste data verbindingen. Deze activiteiten vallen binnen de Contract Beheerorganisatie (CBO) als onderdeel van GT.

Achtergrond opdracht

De Senior Contractmanager is verantwoordelijk voor het contractbeheer en contractmanagement van de contracten mobiele telefonie en de contracten voor vaste dataverbindingen. De contractmanager begeleidt het proces voor de totstandkoming van de nadere overeenkomsten (NOK’s) voor gemeenten vanuit de raamovereenkomst (ROK) Mobiele telefonie. Om dit te bewerkstelligen heeft de contractmanager contact met de beheerders, inkopers, juristen en afdelingshoofden bij gemeenten als ook bij de diverse contractanten. De contractmanager monitort en rapporteert over de overeengekomen SLA’s en bewaakt de facturering welke de contractant voor GT uitvoert. Onderdeel van deze activiteiten is het fungeren als aanspreekpunt bij escalaties. Nauwkeurigheid bij de uitvoering van de werkzaamheden is van groot belang, evenals het behouden van overzicht en het plannen van activiteiten vanuit contractmanagement.

Verantwoordelijkheden en resultaatgebieden:

- Verantwoordelijk voor het managen van de contracten voor de levering van mobiele telefonie en vaste data verbindingen ten behoeve van deelnemende gemeenten. Dit betreffen de contracten bij circa 300 gemeenten en deelnemende organisaties;
- Verantwoordelijk voor de sturing op de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering; - Verantwoordelijk voor het begeleiden van de procedure om nieuwe producten en/of diensten contractueel toe te voegen.
- Verantwoordelijk voor de benchmarking, indexering en auditing van contractpartijern;
- Rapporteert aan coördinator GT over het verloop van het contract, de prestatie-eisen, kosten, en de algemene tevredenheid en draagt zorg voor het aanleveren van relevante management informatie(o.a. Balance Score Card en jaarverslag etc.);
- Verantwoordelijk voor het beschikbaar hebben en actualiseren van werkprocedures, - instructies en standaard werkdocumenten/formats;
- Volgt ontwikkelingen en trends op de leveranciersmarkt en het vakgebied en weet deze trends te vertalen in kansen;
- Is belast met het opstellen van P.V.E. voor eventuele nieuwe contracten en het meewerken aan de aanbesteding en implementatie hiervan.
- Verzorgt het uitzetten en beoordelen van offerteaanvragen van extra opdrachten en/of contract aanpassingen;
- Verricht zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

Functie eisen

- WO werk- en denkniveau;
- Minimaal 10 jaar werkervaring waarvan minimaal 5 jaar ervaring met inkoop- en/of contractmanagement;
- Minimaal 5 jaar ervaring als verantwoordelijke in het managen van grootschalige (10.000 + gebruikers) contracten van telecom leveranciers;
- Ervaring in het aansturen van een organisatie voor het uitvoeren van contractmanagement;
- Technische kennis van telecommunicatie middelen en affiniteit met het vakgebied;
- Technische kennis van IP en netwerk middelen en affiniteit met het vakgebied;
- Ervaring op het gebied van systeemgerichte contractbeheersing;
- Kennis van de van toepassing zijnde NEN normen en andere wetgevingen (AVG);
- Je bent ervaren in het doen van leveranciers- en marktevaluatie;
- Kennis van de Aanbestedingswet en van contractrecht;
- Kennis van en ervaring als projectleider/manager met de uitvoering van Europese aanbestedingen;
- Aantoonbare kennis van en ervaring als projectleider/manager met omvangrijke aanbestedingen binnen gemeenten en/of centrale overheid;
- Goede communicatieve vaardigheden in het Nederlands en Engels zowel in woord als geschrift;
- Kennis en ervaring met MS Office (Word, Excel, Powerpoint, Visio - gevorderd);  
- Aantoonbare kennis en ervaring van de ITIL processen.

Competenties:

- Proactief; Accuraat; Kwaliteitsbewust; Flexibel; Klantgericht; Kwaliteit gericht; Resultaatgericht; Samenwerkingsgericht; Integer; Onderhandelen; Oplossingsgericht

Opdracht informatie

Start: 1 maart 2018
Duur: 4 maanden (met optie op verlenging, telkens voor 3 maanden)
Aantal uur: 40 uur per week
Locatie: Den Haag

Bent u geïnteresseerd in deze functie dan ontvangen wij graag uiterlijk maandag 19 februari 10:00 uur uw cv + motivatie toegespitst op de functie en een uurtarief, (inclusief reis- verblijfs- en parkeerkosten en de kosten voor het gebruik van eigen laptop en telefoon, exclusief BTW) 

Eventuele gesprekken bij de opdrachtgever zullen plaatsvinden op 26 februari tussen 14:00 - 17:00 uur.

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig