Titel

Senior Contract manager GGI-Veilig

Organisatie

Over VNG Realisatie

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. VNG Realisatie stelt daarbij de lokale uitvoering van de maatschappelijke opgaven door gemeenten centraal. Onder meer door het actief participeren in de netwerken van gemeenten en hun partners, daar samenwerking te stimuleren via ‘samen organiseren’ en waar mogelijk standaarden te ontwikkelen die de dienstverlening van gemeenten verbeteren.


Zo draagt VNG Realisatie bij aan vier gemeentelijke speerpunten:

* werken als één overheid, met leden en partners, aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken op sociaal, fysiek en veiligheidsdomein;

* verbeteren van de dienstverlening;

* een efficiënte en wendbare organisatie;

* anticiperen op de toekomst. 

Achtergrond opdracht

Basisteam “Inkoop, Beheer en Infrastructuur” Het Basisteam Inkoop, beheer en infrastructuur houdt zich bezig met collectieve inkoop, participatie in landelijke digitale infrastructuur en het beheer van gerealiseerde voorzieningen. Onderdelen van het team zijn onder meer Inkoop en inkoopadvies, Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI), Regie op beheer en de Generieke Digitale Infrastructuur (GDI).


Omschrijving van de opdracht Binnen het Basisteam “Inkoop, Beheer & Infrastructuur” wordt uitvoering gegeven aan diverse gemeentelijke dienstverlening waaronder GGI-Veilig (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur - Veilig). Voor het beheren van deze landelijke diensten is een service organisatie ‘Servicecentrum gemeenten’(SCG) gerealiseerd. Het in beheer te nemen GGI-Veilig is onderverdeeld in 3 percelen; SIEM/SOC, IT Producten en Expertise. Voor het perceel Kennis wordt gezocht naar een Senior Contract Manager.


Werkzaamheden en verantwoordelijkheden als Senior Contractmanager

 • Opstellen, controleren en uitvoeren van minicompetities;
 • Begeleiden proces minicompetities met nadruk op het beoordelen van de aanvraag binnen de kaders van de raamovereenkomst;
 • Beantwoorden van vragen en geven van adviezen met betrekking tot inhuur van kennis en het tot stand komen van gedefinieerde resultaat- en inspannings opdrachten;
 • Verantwoordelijk voor de registratie, het beheer en het verwerken van aanpassingen van afgesloten contracten;
 • Verantwoordelijk voor de sturing op de contracten voor de levering van adviesdiensten en gedefinieerde resultaten, zoals pentesten, audits, SIEM implementaties, compliance audits, vulnerability scans, hardening adviezen;
 • Verantwoordelijk voor de contract vorming tussen VNG en deelnemers die nog moeten toetreden tot perceel 3;
 • Beoordelen van de performance van de verschillende contractpartijen op afgesproken prestaties, kosten en contractuitvoering a.d.h.v. periodieke rapportages en/of klanttevredenheid-onderzoeken;
 • Rapporteren als diensteigenaar van perceel 3 binnen de governance naar de opdrachtgever over het verloop van het contract, de prestatie-eisen, kosten, en de algemene tevredenheid en zorg dragen voor het aanleveren van relevante management informatie;
 • Bijdragen leveren aan de werkprocedures, -instructies en standaard werkdocumenten/formats;
 • Verrichten van zo nodig overige werkzaamheden op gelijkwaardig niveau indien dit voor de bedrijfsvoering gewenst of noodzakelijk is.

Functie eisen

 • Afgeronde HBO of WO Opleiding.
 • Minimaal 15 jaar aantoonbare leidinggevende werkervaring in het realiseren van resultaten op gebied van ICT.
 • Minimaal 10 jaar aantoonbare werkervaring op het sturen van resultaten uit businesscases.
 • Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring met het implementeren van informatiebeveiligings- maatregelen en/of standaarden bijvoorbeeld pen-testen, ISO27001, BIR/BIG/BIO.


Competenties

 • Proactief
 • Accuraat
 • Kwaliteitsbewust
 • Flexibel
 • Klantgericht
 • Kwaliteitsgericht
 • Resultaatgericht
 • Samenwerkingsgericht 

Wensen

 • Leidinggevende ervaring in diverse rollen zoals project manager, servicemanager of contract manager. Bij voorkeur een mix van deze rollen – toelichting in motivatie
 • Ervaring met het aansturen externe ICT-leveranciers
 • Ervaring met het tot stand laten komen van adviesdiensten van de informatiebeveiligings- en consultancy markt
 • Ervaring met het opstellen van de behoefte en eisen voor toelevering van informatiebeveiligingsdiensten en producten en met het vervolgens doen van analyse en kwaliteitsmanagement hierop.
 • Kennis van de markt en het invoeren en toepassen van ICT security producten/diensten.
 • Aantoonbare werkervaring met het invulling geven aan leveranciers- en marktevaluatie.
 • Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van minicompetities.

Opdracht informatie

Heeft u interesse?

Reageer dan z.s.m. doch uiterlijk 23 oktober 2019,, voor 12.00 uur met

- uw CV in een Word document

- uw motivatie toegespitst op de vacature

- uw beschikbaarheid en eventuele vakantieplannen

- uw uurtarief incl. reis-, parkeer- en verblijfkosten, incl. gebruik eigen mobiele telefoon en laptop., excl. BTW.

Intakegesprek vindt plaats op: 29 oktober 2019, tussen 13:00 – 16:00 uur


Gerelateerde opdrachten

Voor Projectmanagement