Titel

senior communicatieadviseur

Organisatie

Onderwijsinstelling.

Functie eisen

  • Academisch werk- en denkniveau
  • Minimaal 5 jaar werkervaring op het gebied van communicatie en adoptie werkzaamheden op het gebied van Microsoft 365, bij voorkeur binnen het Hoger Onderwijs Je bent zowel goed in Nederlands als in Engels spreek/schrijftaaL Voor Nederlands geldt het niveau C2 en voor Engels niveau Cl in woord en geschrift
  • Zelfstandig werkzaamheden uitlijnen, vormgeven en implementeren volgens de huisstijl van de EUR
  • In staat om op verschillende niveaus binnen een organisatie te opereren
  • Doorzettingsvermogen Resultaatgericht FlexibeL

Achtergrond opdracht

De dienst Erasmus Digitalisation & Information Services (EDIS) is de ondernemende en gewaardeerde IT-partner voor de EUR die betrouwbare, 24/7 informatiediensten en communicatietechnologie levert en, samen met interne en externe partners, zorgt voor continue vernieuwing/verbetering van diensten met een zo kort mogelijke time-to-market en binnen het budgettair kader. Je komt te werken bij de afdeling Business Operations Vanuit Business Operations wordt het functioneel beheer en applicatiebeheer gedaan van het grootste gedeelte van de bedrijfsvoeringsapplicaties van de EUR, waaronder ook Microsoft 365.


Voor het programma 'Doorontwikkelen Microsoft 365 (M365)' zoeken wij een senior communicatieadviseur die in staat is om communicatie naar de interne organisatie zelfstandig vorm te geven en uit te voeren. Het doel is de efficiente en effectieve realisatie van de communicatiedoelstellingen van het programma. Dit doe je onder andere door het communiceren over en draagvlak creeren voor het programma, door deel te nemen aan vergaderingen en door het leggen en onderhouden van contacten met vertegenwoordigers van de doelgroepen.


Veel input voor de communicatie komt uit het adoptieprogramma. De focus van dit programma ligt op het verplaatsen van data van (traditionele) netwerkshares naar SharePoint Online en het verbeteren van het platform op het gebied van security. Deze stappen zorgen ervoor dat medewerkers van de EUR op een nieuwe manier gaan werken Hiervoor moet de communicatie optimaal afgestemd warden met de technische- en adoptiespecialisten en een afvaardiging van de gebruikersorganisatie.


lnhoudelijk zijn de communicatieonderdelen op te splitsen in twee richtingen Enerzijds de migratie naar SharePoint en de doorontwikkeling van het M365 platform. Anderzijds de communicatie van verschillende onderwerpen die voortkomen uit het beheer van het M365 platform, zoals het verbeteren van authenticatie methodes, het toepassen van security en privacy maatregelen en mogelijk andere verbeteringen van bestaande diensten binnen het M365 platform


De doelgroep van dit project zijn alle medewerkers en studenten van de EUR. We maken onder andere gebruik van de communicatiemiddelen e-mail, intranet, Microsoft Teams en narrowcasting Daarnaast moeten er ook fysieke bijeenkomsten georganiseerd warden, bijvoorbeeld voor het secretariaat.


Taken

  • Het schrijven en uitvoeren van een communicatieplan voor de doorontwikkeling M365.
  • Changecommunicatie en projectcommunicatie vanuit dienst Erasmus Digitalisation and Information Services (EDIS).
  • Actief bijdragen aan het opbouwen van een M365 community.
  • Advisering directie en programmamanagement.
  • Als brug functioneren naar dienst Marketing & Communicatie Mogelijk organiseren van bijeenkomsten en events.


Achtergrond opdracht

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, grensverleggend en streven naar succes.


De Erasmus Universiteit heeft ca 30 000 studenten en 3 000 medewerkers. Het grootste deel daarvan studeren en werken respectievelijk op Campus Woudestein en bij de medische faculteit van Erasmus MC Daarnaast heeft de EUR nog de beschikking over 2 locaties Oat betreft het gebouw van het Erasmus Institute of Social Studies in Den Haag En in het centrum van Rotterdam het Erasmus University College.

Een groot deel van de ondersteuning van studenten en medewerkers vindt plaats vanuit Professional Services Oat bestaat uit een grotendeels op bedrijfsvoering gerichte diensten. Dit betreft Marketing & Communication (M&C), Human Resources (HR), Finance (FIN),Erasmus Digitalisation and Information Services (EDIS), Education and Student affairs (E&S) en Real Estate Services &

Facilities (RE&F)Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 3 oktober 2022, voor 12.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De intake gesprekken staan gepland voor 7 oktober 2022.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support