Titel

Senior Business Informatieanalist / Projectleider IV

Organisatie

Een grote onderwijsinstelling die HBO-opleidingen aanbiedt in de regio rond Den Haag.

Functie eisen

 • WO werk- en denkniveau;
 • Business analyse rol: minimaal 5 jaar aantoonbare kennis van en ervaring met de analyse en verbetering van Finance & HRM (keten) processen;
 • Informatie analyse rol: minimaal 5 jaar ervaring met de vertaling van de in kaart gebrachte business eisen naar eisen voor de informatievoorziening (soll situatie);
 • Architectuur rol: minimaal 5 jaar ervaring met de detaillering van de benodigde informatievoorziening in termen van een doelarchitectuur (organisatie, processen, systemen, infrastructuur) alsmede een meerjaren roadmap voor de realisatie hiervan;
 • Voor de gecombineerde projectleider rol: minimaal 5 jaar ervaring met het aansturen van (Agile) verandertrajecten in een (gecombineerde) rol als projectleider;
 • Kennis van de markt van Finance en HRM Cloud oplossingen binnen de onderwijs sector;
 • Ervaring met aanbestedingen en het opstellen van een programma van eisen voor de vervanging van (een cluster van) informatiesystemen;
 • Ervaring met de aanbesteding van HRM en Finance oplossingen (incl. SAP ERP) binnen het onderwijs strekt tot aanbeveling;
 • Ervaring met de migratiescenario’s van SAP naar de Cloud (zoals de migratie van SAP HCM naar SAP SuccessFactors en de S/4HANA migratie) strekt tot aanbeveling;
 • Een professionele gesprekspartner zijn voor zowel de HRM en Finance managers als de gebruikers.

Aanvullende kennis/ervaring/competenties

 • In staat om de inhoudelijke analyse rol en een meer sturende projectleiders rol succesvol te combineren;
 • Ervaring met de werkwijze en processen van business informatieplanning;
 • Communicatief vaardig op alle niveaus;
 • Ervaring met het vertalen van de bedrijfsvisie visie naar uitgangspunten voor de definitie van een flexibele en toekomst vaste doelarchitectuur voor HRM en Finance (processen en systemen);
 • Ervaring met het samenwerken in een team van business informatieanalist, informatiemanager, enterprise architect en andere Informatiemanagement rollen zoals functioneel beheerders;
 • Focus op samenwerking en het bereiken van een gedragen resultaat;
 • Dienstverlenend naar opdrachtgever en gericht op kwaliteit en flexibiliteit;
 • Actieve, zelfstandige en verantwoordelijke houding;
 • In hoge mate organisatiesensitief.

Achtergrond opdracht

De senior Business Informatieanalist tevens projectleider heeft op hoofdlijn de onderstaande opdracht:

 1. Breng in een business case de meerjarige kosten en baten voor de IV van de Finance & HRM domeinen in beeld onder de huidige SAP ERP-oplossing (deels al beschikbaar). Neem daarbij mee welke ontwikkeling hierbij de komende jaren op basis van een SAP-naar de ‘Cloud’ roadmap gemaakt moet worden en wat de gevolgen zijn voor de processen en systemen binnen Finance & HRM. Vergelijk in deze business case de keuze voor de ERP SAP met een scenario waarbij gekozen wordt voor een meer ‘best-of-breed’ Cloud oplossing
 2. Organiseer op basis van de uitgewerkte business case besluitvorming met betrekking tot de gewenste richting (ERP SAP/Best-of-Breed) voor onze klant binnen de domeinen Finance & HRM.
 3. Werk op basis van deze besluitvorming de roadmap voor de domeinen Finance & HRM en een inkoopstrategie/aanbestedingsdocument verder uit. Neem daarbij in ieder geval mee:
 • Het met een meerjarenperspectief aansluiten op de visie van onze klant op Finance & HRM, de optimalisatie van diensteverlening/processen en aansluiting op de roadmaps van leveranciers;
 • Het opstellen van een inkoopstrategie en mogelijk een aanbestedingsdocument voor (de vervanging van) de SAP ERP-oplossing, alsmede voorbereidende werkzaamheden aanbesteding;
 • Het voeren van regie op de eerste onderdelen van de roadmap, het afstemmen van de inmiddels lopende projecten in het domein zodat deze optimaal kunnen bijdragen aan de met de roadmap bedoelde doelstellingen. Organiseren van de flexibiliteit en governance noodzakelijk voor het realiseren van de roadmap;
 • Aansluiten op de acties geïnitieerd vanuit Future IT op het gebied van architectuur, informatiebeveiliging, proces/informatie/datamanagement.

Aanleiding en context

In 2019 is een roadmap uitgewerkt voor het Finance & HRM domein. Op dit moment lopen vanuit deze roadmap een aantal projecten zoals Role Based Access, ondersteuning subsidieprojecten en de R&O-cyclus projecten. In het algemeen geldt dat het moeilijk is tempo te maken en dat we ons door onder andere de beschikbare middelen moeten beperken tot kleine of strategisch hoog geprioriteerde stappen waardoor echte optimalisatie en samenhang achterwege blijft. Gevolg daarvan is dat er geen verlichting of kwaliteitsverbetering ontstaat in de Finance of HRM processen. Daarnaast spelen een aantal IT gerelateerde vragen die onvoldoende aan bod komen. Zoals het stapsgewijs naar “the cloud” brengen van de Finance & HRM systemen en een evaluatie en heroverweging van de business case achter de keuze voor SAP als totaal oplossing voor het hele Finance HRM domein. Er is een programma “Future IT” ingericht om te komen tot een meerjarige investering vanuit een integrale benadering van de Finance & HRM informatievoorziening die meer gericht is op procesoptimalisatie, die onder architectuur wordt vorm gegeven met een duidelijk plan naar de toekomst. De opdracht moet inzicht bieden in de “business case” van de huidige inrichting van de informatievoorziening binnen het Finance & HRM domein ten opzichte van beschikbare Cloud alternatieven alsmede een aanbeveling doen voor de te nemen vervolgstappen.

Bijzondere omstandigheden

Ook binnen onze klant is de richtlijn voor de komende periode thuiswerken, afstemmingen en samenwerking vinden online plaats via MS Office-Teams. Het hierbij succesvol zijn in effectief projectmatig samenwerken en het bereiken van de beoogde projectresultaten vereist bepaalde vaardigheden en skills waar je over dient te beschikken. 

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 11 mei 2021, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.


De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

De werkzaamheden kunnen eventueel vanuit huis worden uitgevoerd.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management