Titel

Senior business Analist Informatiehuishouding

Organisatie

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft als motto Nederland gezond en wel. Ongeveer 5000 ambtenaren van dit ministerie maken het overheidsbeleid op het terrein van de gezondheidszorg, de maatschappelijke zorg en sport. Zorg voor ouderen en jongeren en voor mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap.

Functie eisen

 • Kandidaat beschikt over aantoonbare, recente kennis van en ervaring met informatieanalyse binnen het ECM-domein documenthuishouding en workflowmanagement


Wensen:

 • Ervaring binnen de Rijksoverheid is een pre


Competenties:

 • Goede analytische en communicatieve vaardigheden
 • Accuraat en systematisch
 • Goede communicatieve vaardigheden
 • Initiatiefrijk en zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken

Achtergrond opdracht

Het ministerie van VWS werkt aan de verbetering van de informatiehuishouding. Dit in lijn met de programma’s Open op Orde en Wet open overheid. De directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) van het ministerie van VWS is eindverantwoordelijk voor de levering van bedrijfsvoeringdiensten aan het kerndepartement en aan een aantal niet tot de kern behorende diensten van VWS waaronder ook het workflow- en documentmanagement systeem. Ter versterking van het informatiemanagement en de projectsturing zoekt OBP een ervaren business analist op het terrein van ECM, DMS en informatiehuishouding.


Context van de opdracht

Het doel van deze opdracht is ondersteuning te verlenen bij het onderzoek welke mogelijkheden er zijn om interdepartementaal samen te werken bij de realisatie van een nieuw workflow- en documentmanagement systeem ten behoeve van VWS-kern. Hierbij dient rekening gehouden te worden met de huidige, maar vooral ook de toekomstige behoefte van de VWS organisatie. Deels zal dit gebeuren middels toepassing van generiek aangeboden systemen zoals Rijkszaak, deels in samenwerkingsverband met andere departementen, en waar nodig specifiek ingekocht van de markt. De werkzaamheden worden uitgevoerd vanuit directie OBP, afdeling C IO en informatiemanagement, maar nadrukkelijk ten behoeve van de business, de klantorganisaties van VWS.


Taken

De primaire taak van de businessanalist is het zowel procedureel als inhoudelijk te ondersteunen in het onderzoek naar vernieuwing van IV door middel van onderzoek, gesprekken en analyse binnen het betreffende domein.


Onderzoek richt zich op aspecten zoals:

 • Governance (samenwerking op bestuurlijk niveau, financieel gebied en inhoudelijke functionaliteiten)
 • Ondersteuning van de toekomstige, gewenste, werkwijze van VWS
 • Mate van gebruiksgemak, intuïtieve oplossing, et cetera
 • Voldoen aan de (inter)departementale kaders en richtlijnen als AVG, WOO, Archiefwet, BIR/BIO
 • Hoeveelheid maatwerk
 • Aantal samenwerkingspartners
 • Snelheid van realisatie
 • Initiële en structurele kosten

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 januari 2022, voor 13.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Business Analysis & Process Management