Titel

Senior beleidsadviseur Informatiebeveiliging

Organisatie

De IND beoordeelt aanvragen van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Bijvoorbeeld vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en asiel zoeken. Of om mensen uit het buitenland die in Nederland willen werken en wonen. Ook behandelt de IND aanvragen van mensen die in Nederland wonen en willen naturaliseren.


De IND is een agentschap van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV).


De ICT afdelingen van de IND zitten samen met het COA en DT&V aan de Rijnstraat 8 in Den Haag. Deze lokatie zit vlak naast het Centraal station en is dus zeer goed te bereiken met het openbaar vervoer.

Achtergrond opdracht

Doel van de functie:De senior beleidsadviseur Informatiebeveiliging, tevens Chief Information Security Officer, is verantwoordelijk voor beleidsvorming, toezicht op implementatie en geven van strategisch advies over het organisatiebrede informatiebeveiligingsbeleid van de IND.


Achtergrond opdracht:

De IND is op zoek naar een tijdelijke invulling van de functie van senior beleidsadviseur Informatiebeveiliging, tevens Chief Information Security Officer.

Functie eisen

  • Afgeronde HBO/WO opleiding bij voorkeur op het gebied van informatiemanagement of informatica
  • Goede mondelinge- en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden
  • Minimaal vijf jaar werkervaring op het gebied van informatiebeveiliging bij een IT-organisatie, overheidsinstantie, of in het bedrijfsleven
  • Minimaal vijf jaar werkervaring in een politiek bestuurlijke omgeving; aantoonbare ervaring met stakeholder management in een dergelijke omgeving


Wensen:

  • Definieert het informatiebeveiligingsbeleid voor de organisatie en zorgt daarbij voor afstemming tussen informatiebeveiliging en andere beveiligingsdomeinen, waaronder privacybescherming, fysieke beveiliging en continuĂŻteitsmanagement;
  • Zet een informatiebeveiligingscalamiteitenorganisatie op;
  • Zorgt voor organisatiebrede richtlijnen, standaarden, methoden en technieken voor informatiebeveiliging;
  • Bepaalt op basis van de uitkomsten van riscioanalyses die worden of zijn uitgevoerd in hoeverre de organisatie compliant is met het informatiebeveiligingsbeleid en presenteert verbetervoorstellen;
  • Adviseert/ondersteunt ten aanzien van het naleven van de eisen en architectuur voor informatiebeveiliging en het toepassen van Securityby- Design en Privacy-by-Design;
  • Verzorgt het organiseren van draagvlak voor de te nemen besluiten.

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support