Titel

Senior Beheerder SharePoint (Technisch) 2FTE

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met Windows Server 2012 of hoger.
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met technisch beheer SharePoint farm beheer (SharePoint Administration).
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met PowerShell
 • Kandidaat heeft een opleiding op MBO niveau 4 afgerond


Wensen:

 • Kandidaat heeft ervaring met SharePoint 2013
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met SharePoint 2019
 • Kandidaat heeft ervaring met SharePoint On Premise migraties
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Microsoft Internet Information Services (IIS) en SQL Server
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Desired State Configuration (DSC)
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid
 • Kandidaat heeft ervaring met DevOps
 • Kandidaat heeft ervaring met ITIL processen.
 • Kandidaat heeft ervaring met projectmatig werken (Prince2).
 • Kandidaat heeft ervaring met Agile/SCRUM.
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO opleiding of hoger
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met technisch schrijven


Competenties:

 • Analyseren
 • Samenwerken
 • Nauwkeurig
 • Initiatief
 • Communiceren

Achtergrond opdracht

1. Werkt de zeer complexe architectuur en kaders uit, door:

 • Het vertalen van de functionele eisen naar een functioneel ontwerp;
 • Het vertalen van het functioneel ontwerp naar het technisch ontwerp;
 • Het opstellen van (inrichtings)documentatie;
 • Het vertalen van de uitvoeringsbepalingen naar te nemen maatregelen;
 • Het vertalen van de niet standaardopdracht NSA in opdrachtplannen en benodigde capaciteiten en skills;
 • Het participeren in impact analyses en projecten en het fungeren als outputverantwoordelijke voor gecompliceerde externe en zware interne opdrachten.

2. Controleert de toepasbaarheid van het technisch ontwerp, door:

 • Het controleren en verifiëren van de impactanalyse;
 • Het uitvoeren van risicoanalyses op de samenhang tussen de bouwstenen;
 • Het geven van adviezen aan de Technisch Verantwoordelijke op basis van de impactanalyse en het ontwerp (functioneel/technisch);
 • Het voorbereiden van de implementatie van de ICT componenten en het zorgen voor de acceptatie van de ICT componenten aan de hand van de overeen gekomen specificaties en het toetsen van de ICT componenten aan de gestelde normen (vanuit de BA)
 • Het onderling met elkaar afstemmen (unit/cluster overschrijdend) van de verschillende ICT bouwstenen rekening houdend met de overige systeem- en applicatie programmatuur.

3. Ontwikkelt componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:

 • Het bouwen van componenten;
 • Het aanpassen van bestaande componenten;
 • Het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk * het opstellen van testscenario’s;
 • Het uitvoeren of laten uitvoeren van testscenario’s;
 • Het opstellen of het laten opstellen van een testrapportage;
 • Het adviseren op basis van de resultaten van de testrapportage middels businesscases;
 • Het bewaken van de samenhang tussen de bouwstenen binnen het ontwerp
 • Het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen
 • Het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen
 • Het aanbrengen van geautomatiseerde modificaties in de ICT bouwstenen en het zo nodig vervaardigen van aanvullende componenten

4. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:

 • Het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten
 • Het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT bouwstenen;
 • Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen

5. Begeleidt en coacht ontwerpers op hun vakinhoudelijke gebied.


Achtergrond opdracht:

De kandidaat komt op een afdeling te werken , welke verantwoordelijk is voor het technisch beheer van SharePoint.


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

In overleg


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 31 maart 2022, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support