Titel

Senior Beheerder SharePoint

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 4 jaar aantoonbare werkervaring met het beheer van SharePoint
 • Kandidaat heeft tenminste 4 jaar aantoonbare werkervaring met Powershell
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met het opstellen van technische documentatie (technisch ontwerp en beheerdocumentatie)
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met/van SQL Server management studio
 • Kandidaat heeft tenminste 3 jaar aantoonbare werkervaring met/van Windows Server
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met SharePoint 2016
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met Windows Server 2016
 • Kandidaat heeft aantoonbare werkervaring met het schrijven van Powershell scripts om het technisch beheer van SharePoint te verbeteren
 • Kandidaat heeft minimaal een afgeronde MBO-opleiding niveau 4


 Wensen: • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met Nintex
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met DSC (voor het beheren van de SharePoint omgeving)
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het implementeren van ADFS
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het implementeren van LDAPCP
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met het maken van technische keuzes voor bijvoorbeeld de lifecycle management.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met coaching/ondersteuning/opleiden van teamleden
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met DevOps
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met ITIL processen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met projectmatig werken (Prince2).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Agile/SCRUM


 Competenties: • Analyseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Initiatief
 • Communiceren

Achtergrond opdracht

Zorgdragen voor de technische invulling van de lopende en komende lifecycles binnen de SharePoint omgeving. Belangrijk hierbij is het vertalen van de functionele vraag (afkomstig van klant en functioneelbeheer) naar een technische oplossing binnen de gestelde kader van dit platform. 1. Werkzaamheden: • Het optreden als aanspreekpunt binnen de afdeling zowel in- als extern op het specifieke aandachtsgebied
 • Het leveren van kennis en kunde bij technische vraagstukken op het specifieke aandachtsgebied
 • Het beschrijven van procedures en werkinstructies en geven van richtlijnen op het specifieke aandachtsgebied
 • Het geven van advies over nieuwe ontwikkelingen door het volgen van de ontwikkelingen in relatie tot de IT producten en diensten


  • Het onderzoeken en interpreteren van gegevens en waarnemen van trends
 • Het zoeken naar en vaststellen van de oorzaak van incidenten en de afhandeling hiervan
 • Het (laten) testen van tijdelijke en structurele oplossingen
 • Het ondersteunen van extern uitgevoerde onderzoeken gericht op permanente oplossing


  • Het bijdragen aan de kwaliteit van de IT dienstverlening van de afdeling
 • Het geven van functionele richtlijnen aan beheerders
 • Het toezien op juiste toepassingen van procedures, signalen van knelpunten en aandragen van structurele verbetering in het werkgebied
 • Het signaleren en onderzoeken van trends en aandragen van verbeteringen binnen en buiten het werkgebied


  • Begeleidt en coacht collega beheerders ICT en medewerkers Beheerder ICT op technisch inhoudelijk vakgebied


 Achtergrond opdracht:De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Enterpise Content Management (ECM). De afdeling is verantwoordlijk voor o.a. het technisch applicatie beheer van SharePoint.  Organisatorische context en cultuur:JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd.  Bijzonderheden / extra toelichting:Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt. Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Toelichting standplaats:Maasland, thuis werken mogelijk. Tarief indicatie:In overleg Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 6 juni 2022, voor 10.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support