Titel

Senior Beheerder Filenet ECM

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover.


Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt meestal c.a. 3 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met Enterprise Content Management Systemen (ECM)
 • Kandidaat heeft tenminste 5 jaar aantoonbare ervaring met het beheer van Filenet 5.5.x
 • Kandidaat heeft tenminste 4 jaar aantoonbare ervaring met het opstellen van technische documentatie (beheerdocumentatie en/of werkinstructie)
 • Kandidaat heeft een minimaal een afgeronde HBO-opleiding.


Wensen:

 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met IBM Content Manager
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met IBM Content Navigator
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met IBM Content Collector
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring binnen de Rijksoverheid.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare werkervaring met coaching/ondersteuning/opleiden van teamleden
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met DevOps
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met ITIL processen.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met projectmatig werken (Prince2).
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met Agile/SCRUM.
 • Kandidaat heeft bij voorkeur aantoonbare ervaring met JIRA.


Competenties:

 • Analyseren
 • Ontwikkelen medewerkers
 • Samenwerken
 • Communiceren

Achtergrond opdracht

Zorgdragen voor de technische invulling van de lopende en komende lifecycles binnen de Filenet omgeving. Het uitvoeren van beheerwerkzaamheden en beried zijn om mee te werken aan het beheer van de Alfresco en Tridion platformen. Het vertalen van de functionele vraag (afkomstig van klant en functioneelbeheer) naar een technische oplossing binnen de gestelde kader van dit platform. Daarnaast moeten deze werkzaamheden bijdrage aan een toekomstvaste omgeving in samenhang met de GrIT gedachte binnen het ECM domein.


Beheren van componenten op basis van een generiek of specifiek ontwerp binnen de ICT-architecturen en –infrastructuren:

 • Het aanpassen van bestaande componenten
 • Het geschikt (laten) maken van leveranciersproducten voor koppeling aan het Defensie netwerk
 • Het uitvoeren van testscenario’s
 • Het fungeren als laatste schakel in de derde lijns supportproblemen en hiertoe ontwikkelen van initiatieven om tot oplossingen te komen
 • Het analyseren van verstoringen, het vaststellen van oorzaken en het adviseren over het treffen van modificaties of andere maatregelen

B. Werkt, op verzoek, (mee) aan onderzoek op het gebied van ICT bouwstenen, door:

 • Het zelfstandig verrichten van onderzoek/analyse aangaande de technische consequenties van invoering en gebruik van applicatiepakketten
 • Het te komen tot een optimalisatie van in gebruikzijnde ICT bouwstenen
 • Het geven van richtlijnen en adviezen omtrent het gebruik van ICT bouwstenen

C. Begeleidt en coacht beheerders op hun vakinhoudelijke gebied. 


Achtergrond opdracht:

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de afdeling Enterpise Content Management (ECM). De afdeling is verantwoordlijk voor o.a. het technisch applicatie beheer van Filenet, Tridion en Alfresco. Waarbij de focus ligt op het Filenet platform. 


Organisatorische context en cultuur:

JIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. 


Bijzonderheden / extra toelichting:

Voorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.


Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling. 

Opdracht informatie

Tarief indicatie:

In overleg


Toelichting standplaats:

Maasland, thuis werken bespreekbaar


Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 30 mei 2022, voor 09.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support