Titel

Security Officer

Organisatie

Defensie beschermt wat ons dierbaar is. Militairen verdedigen Nederland, de (economische) belangen en bevriende landen. Ze komen op voor anderen en ondersteunen bij rampen. Zo draagt Defensie bij aan vrede, vrijheid en veiligheid in de wereld. Kijk op de website van Defensie voor meer informatie hierover. Voor deze klant is een veiligheidsscreening vereist. Deze screening duurt c.a. 6 weken.

Functie eisen

 • Kandidaat heeft ervaring in een complexe IT/IV omgeving, waarin meerdere partijen een rol spelen.
 • Kandidaat heeft kennis van en technische ervaring met PKI en Encryptie
 • Kandidaat heeft ervaring met het geven van opleidingen in Encryptie en PKI
 • Kandidaat heeft ervaring met het ontwikkelen van Opleidingsmateriaal
 • Kandidaat heeft ervaring in de rol als Security Officer met specialisatie Encryptie en PKI
 • Kandidaat heeft ervaring als adviseur
 • Voltooide WO opleiding
 • Je hebt één of meer security gerelateerde opleidingen afgerond, te weten: CISSP
 • Kandidaat heeft een goede kennis van en minimaal drie jaren ervaring met Public Key Infrastructures vanuit een technisch perspectief
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring als opleider in PKI en Encryptie
 • Kandidaat heeft minimaal 1 jaar ervaring met project- en programmamanagement


 Wensen • Kandidaat heeft bij voorkeur goede kennis van en minimaal drie jaren ervaring met Public Key Infrastructures vanuit een technische perspectief
 • Kandidaat heeft bij voorkeur minimaal 1 jaar ervaring als opleider in PKI en Encryptie
 • Kandidaat heeft bij vooekeur minimaal 1 jaar ervaring met project- en programmamanagement
 • Kandidaat heeft 1 of meer security gerelateerde opleidingen, weten CISSP of CISA


 

Achtergrond opdracht

PKI inrichting en ondersteuning zijn nog niet geborgd en versnipperd in de uitvoering met gevolgen voor de Informatiebeveiliging van de gehjele IT. Federated Missing Networking (FMN) en het programma Grensverleggende IT (GrIT) vragen op zeer korte termijn om invoering en ondersteuning van PKI. Waarbij de techniek al grotendeels is opgeleverd in de huidige operationele versie van de infrastructuur, is het organisatorische aspect van de PKI (bemensing en procedures) nog niet geborgd. Gevolg hiervan is dat er weliswaar een technisch betrouwbare PKI-oplossing is opgeleverd, die door het ontbreken van het organisatorische aspect risico’s voor het operationeel gebruik introduceert.. Het gewenste tresultaat is een minimale uitbreiding van capaciteit bij het JIVC om beheer van PKI en GrIT in te vullen. Beheerprocedures zijn duidelijk en medewerkers opgeleid. JIVC ondersteunt Defensieonderdelen met PKI bij de voorbereiding en uitvoering van oefeningen en missies en overige inzet. Doel van de opdracht is het opzetten van opleidingen voor personeel (PKI missie managers (officieren)en beheerders in de 1e en 2e van PKI (onderofficieren) voor Defensieonderdelen en JIVC, om in te zetten tijdens oefeningen en missies; Daarnaast zullen de opleidingen in het eerste jaar moeten worden gegeven en zal een train-the-trainer programma moeten worden opgezet in samenwerking met de scholen van de verschillende operationele commandanten. Achtergrond opdrachtAls Security Officer/Consultant/Opleidingsontwikkelaar ben je belast met het opstellen van het opleidingsmateriaal ten behoeve van het Joint Informatie Voorziening Commando (JIVC), het IT-bedrijf van Defensie, en de Operationele Commando's van de krijgsmacht. Het opstellen van het opleidingsmateriaal voor de PKI missiemanager en de beheerders (1e en 2e lijn) gebeurt in samenwerking met de verschillende Operationele Commando's en binnen de beleidskaders op het gebied van Trust Services Provider. De Security Offcier werkt binnen het TSP-management team en heeft daarbij contact met diverse afdelingen binnen JIVC en diverse stafbureaus bij krijgsmachtdelen.Er spelen drie grote kavels een rol bij het inrichten van de Defensie Trust Services te weten: 1. Behoud van de eIDAS, ETSI en PKIoverheid certificering van de dienst Defensiepas;
 2. De komst van een nieuwe moderne IT-infrastructuur voor Defensie met daarin PKI, dit is programma GrIT;
 3. Inrichten van TSP / PKI beheer voor militaire operationele eenheden verdeeld over de krijgsmachtdelen en het Joint Informatie Voorziening Commando(JIVC) conform NATO eisen.


 Organisatorische context en cultuurJIVC: JIVC is een professionele IV/ICT-organisatie, die de Defensieonderdelen en andere klanten binnen de overheid faciliteert in het effectief en doelmatig kunnen (blijven) uitvoeren van hun taken. Als organisatie staat JIVC voor betrouwbare, beveiligde IV/ICT-diensten die marktconform zijn wat betreft techniek en prijs. Medewerkers binnen JIVC werken samen en delen kennis, vanuit het besef dat alleen op deze wijze de beste kwaliteit kan worden geleverd. Bijzonderheden / extra toelichtingVoorbehoud 1. De mogelijkheid bestaat dat de kandidaat na verloop van tijd voor vergelijkbare werkzaamheden in een ander project of context wordt ingezet. In beginsel streven wij er naar dat de standplaats in een dergelijk geval niet wijzigt.  Voorbehoud 2. Bij meerdere geschikte kandidaten behoudt de dienst zich het recht voor om meerdere gunningen te doen. Dit zal geschieden op basis van de rangorde in de eindbeoordeling.

Opdracht informatie

Tarief Indicatie€133 Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 30 september 2022, voor 08.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW. De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Security