Titel

SAP Technisch Consultant ABAP Webdynpro

Organisatie

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen zodat je zelf kan bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn. Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingproblematiek en de veiligheid op de werkplek. We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.


Het Financieel Dienstencentrum (FDC ) van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering is bovenal een samenwerkingsverband voor vijf departementen. Wij voeren de financiële administratie voor de kerndepartementen van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast verzorgt het FDC ook het functionele en applicatiebeheer voor de systemen waar we gebruik van maken, zoals SAP. Bij het FDC werkt ruim 100 fte 

Functie eisen

Functie- en opleidingsvereisten:

 • Aantoonbare kennis en ervaring in het ontwerpen en ontwikkelen met ABAP, Webdynpro/ABAP (OO) en/of Webdynpro/Java en/of Adobe Interactive forms;
 • HBO/WO diploma en/of werk-denkniveau;
 • Ervaring met maatwerk binnen de oplossingen FI, CO, PSM en BW.
 • Aantoonbare kennis en ervaring in het kunnen toetsen en uitdagen van technische vraagstukken;
 • Ruime ervaring met Programmeertalen als ABAP, Webdynpro/ABAP/ (OO) en/of Webdynpro/Java en/of Adobe Interactive forms is vereist.
 • Kennis en ervaring met de overheid, KFI processen en specifiek 3F is een pre;
 • Personal Object Worklist (POWL) ervaring is een pre;
 • Gedegen en aantoonbare kennis van het SAP-Netweaver platform en ICT-infrastructuur.


Technische vaardigheden:

 • Ervaring met Architectuurprincipes;
 • Conceptuele kennis van Beheer van informatiesystemen;
 • Conceptuele kennis van Onderhouden van informatiesystemen;
 • Ervaring met Ontwerp- en programmeertools ABAP Webdynpro/ABAP (OO) en/of Webdynpro/Java en/of Adobe Interactive form;
 • Ervaring met Opstellen van technische documentatie;
 • Conceptuele kennis van Organisatiegerichte ontwerpmethoden en –technieken;


Competenties:

 • Teamplayer;
 • Proactief;
 • Accuratesse;
 • Analytisch vermogen;
 • Communicatieve vaardigheden (schriftelijk en/of mondeling);
 • C reativiteit;
 • Organisatiebewustzijn;
 • Zelfstandigheid

Achtergrond opdracht

Opdrachtomschrijving

 • Beheren van de voor 3F gerealiseerde Webdynpro ABAP programmatuur voor onder andere voor het begrotingsvoorbereiding, verplichten en betalen proces;
 • Afstemmen bouw en beheer activiteiten met cluster beheer FDC ;
 • Inschattingen/calculaties maken van bouwwerkzaamheden op basis van functionele specificaties/wijzigingsverzoeken;
 • Vertalen business requirements/functioneel ontwerp naar functioneel/technisch ontwerp t.b.v. ontwikkelingen ABAP, Webdynpro/ABAP (OO) en/of Webdynpro/Java en/of Adobe Interactive forms ;
 • Afstemmen oplossing op standaard oplossingsmogelijkheden SAP;
 • Bouw van oplossingen op basis van ABAP, Webdynpro/ABAP (OO) en/of Webdynpro/Java en/of Adobe Interactive forms;
 • Unittest en rapportage gerealiseerde oplossingen, aanbieding voor oplevering;
 • Samenstellen inrichtingsdocumentatie;
 • Voorbereiden transport en controleren transport;
 • Kennisoverdracht aan cluster beheer FDC ;
 • Analyseren en oplossen van bevindingen / testincidenten;
 • Rapporteren over de voortgang van de werkzaamheden aan clustermanager beheer FDC .

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 14 januari 2022, voor 14.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

 

De locatie van de uit te voeren werkzaamheden kan i.v.m. COVID-19 afwijken.

Mail mij deze opdracht