Titel

SAP PS consultant

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

De opdracht wordt uitgevoerd binnen een projectteam. Het projectteam bestaat naast een projectleider (BV), een projectmanager (IV) en een Projectmanagement Officer uit zeven specialisten. De PS-consultant is een van deze zeven specialisten. De andere zes zijn specialist in FICO/PSM, MM, PM, SD en Integratie.

De SAP PS consultant is de specialist op het gebied van PS-processen planning, budget, urenbewaking in SAP binnen het project Prototype LCC.
De SAP PS consultant doet een voorstel voor templates (project, WBS, netwerkplan) voor een optimale werking van PS binnen Defensie.
De SAP PS consultant is verantwoordelijk voor de integratie van asset management in SAP PS (AUC, afschrijvingen).
De SAP PS consultant is, in overleg met de overige consultants, verantwoordelijk voor het inrichten van de koppeling tussen PM en FICO in PS (zowel regulier onderhoud als projectmatig onderhoud).
De SAP PS consultant is, samen met de PSM consultant, verantwoordelijk voor de koppeling tussen PS en PSM.
De SAP PS consultant voert zelfstandig en in teamverband ontwikkel- en testtaken uit.

Achtergrond opdracht:
Het project Prototype LCC maakt onderdeel uit van het Programma LCC. Het project heeft als doel het technisch inrichten en beproeven van een prototype voor een kostenadministratie voor het (wapen)systeem Apache in een zandbakomgeving van ERP M&F. Binnen het Programma LCC valt tevens het zusterproject Kaderstelling LCC, die zich richt op de bedrijfsvoeringsaspecten van het invoeren van een kostenadministratie bij Defensie.Een eerder uitgevoerde Proof of Concept heeft een model opgeleverd dat gebruik maakt van de Project Systems-module van SAP en is gebaseerd op volledig standaard SAP. Het project Prototype LCC zal dit model verder uitwerken en aanvullen in de zandbakomgeving. In de zandbakomgeving zullen WBS-elementen gekoppeld worden aan de MM-module (inkoop), zullen werkorders afgerekend worden op WBS-elementen, worden SD-contracten geïntegreerd in de PS-module en worden MM-materiaalmutaties gekoppeld aan WBS-elementen. Daarnaast zal een activa administratie (Assetmanagement) worden ingericht en wordt een Cross Application Time Sheet (CATS) ingericht voor de planning van weekroosters voor en kwalificaties van onderhoudspersoneel. Het project zal ook de integratie onderzoeken met IAS en DFPS.

Standplaats is Den Haag, Frederikkazerne. Regelmatig reizen naar andere defensielocaties zoals in Woensdrecht, Breda en Utrecht zijn noodzakelijk binnen het project.

Functie eisen

Werkervaring algemeen  

 • Kandidaat heeft tenminste 1 jaar werkervaring met Agile ontwikkelmethoden en -tools (Scrum)   
 • Kandidaat heeft tenminste 1 jaar werkervaring met het maken van functionele ontwerpen 

Werkervaring specifiek   

 • Kandidaat heeft tenminste 1 jaar werkervaring en gedegen kennis met het inrichten van SAP PS. Dit dient te blijken uit het CV.       
 • Kandidaat heeft tenminste één jaar ervaring met informatiserings- en organisatievraagstukken. Dit dient te blijken uit het CV.       
 • Kandidaat heeft tenminste één jaar ervaring met materieel en financiële processen. Dit dient te blijken uit het CV.   

Overige vereiste kennisgebieden/opleidingen/trainingen

 • Kandidaat heeft tenminste een afgeronde MBO-4 opleiding en diploma.        
 • Certificaat voor een van de opleidingen PL210, PL220, PL230 door SAP of gelijkwaardig.
 • Kandidaat heeft ervaring met minimaal één geheel doorlopen SAP implementatie
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Beheersing Nederlandse taal niveau moedertaal. Dit wordt getoetst in het toelichtend gesprek.  

Wens 
Relevante Werkervaring 

 • Kandidaat heeft werkervaring In IT-beheerorganisatie  
 • Kandidaat heeft werkervaring met implementatie- en verandertrajecten      
 • Kandidaat heeft ervaring met één SAP-module: MM, PSM, PM, FICO en SD   
 • Kandidaat heeft ervaring met het documenteren van PS-processen    

Kennis, opleidingen en fysieke gesteldheid, fysieke prestaties en geestesgesteldheid

 • Kandidaat heeft ervaring met het werken in het OOV-domein  
 • Kandidaat heeft ervaring met werken binnen een overheidsorganisatie
 • Kandidaat heeft een afgeronde HBO-opleiding of hoger.