Titel

SAP PMO consultant

Organisatie

Let op!

- De aangeboden kandidaat moet aantoonbaar voldoen aan de harde eisen. Dit moet ook duidelijk naar voren komen in het cv en ingevulde antwoordformulier bijgevoegd in de bijlage!
- Bij het uitvoeren van deze opdracht is een zware veiligheidsscreening van toepassing. Dit kan 8 tot 10 weken duren.
- Start is pas mogelijk na screening!

Achtergrond opdracht

 • De SAP Project Management Ondersteuner/-ster (PMO) consultant is de specialist op het gebied van coördinatie, registratie en planning binnen het project Prototype LCC.
 • De SAP PMO consultant vervult de rol van projectsecretaris en ondersteunt de projectleider administratief door onder andere besluiten en afspraken vast te leggen.
 • De SAP PMO consultant bewaakt de voortgang en rapporteert daarover aan de projectleider.
 • De SAP PMO consultant ondersteunt de SAP specialisten bij de uitvoering van hun taken door het uitvoeren van eenvoudige taken
 • De SAP PMO onderhoudt, samen met de projectleider, de contacten met het programmabureau LCC, de opdrachtgever van het project. De SAP PMO onderhoudt, samen met de projectleider, de contacten met het project Kaderstelling LCC, eveneens deel van het project Prototype LCC De SAP PMO voert zelfstandig en in teamverband ontwikkel- en testtaken uit.

Het project Prototype LCC maakt onderdeel uit van het Programma LCC. Het project heeft als doel het technisch inrichten en beproeven van een prototype voor een kostenadministratie voor het (wapen)systeem Apache in een zandbakomgeving van ERP M&F. Binnen het Programma LCC valt tevens het zusterproject KAderstelling LCC, die zich richt op de bedrijfsvoeringsaspecten van het invoeren van een kostenadministratie bij Defensie.

Een eerder uitgevoerde Proof of Concept heeft een model opgeleverd dat gebruik maakt van de Project Systems-module van SAP en is gebaseerd op volledig standaard SAP. Het project Prototype LCC zal dit model verder uitwerken en aanvullen in de zandbakomgeving.

In de zandbakomgeving zullen WBS-elementen gekoppeld worden aan de MM-module (inkoop), zullen werkorders afgerekend worden op WBS-elementen, worden SD-contracten geïntegreerd in de PS-module en worden MM-materiaalmutaties gekoppeld aan WBS-elementen. Daarnaast zal een activa administratie (Assetmanagement) worden ingericht en wordt een Cross Application Time Sheet (CATS) ingericht voor de planning van weekroosters voor en kwalificaties van onderhoudspersoneel. Het project zal ook de integratie onderzoeken met IAS en DFPS.

Functie eisen

 • Minimaal 1 jaar ervaring met Agile ontwikkelmethoden en -tools (Scrum)
 • Minimaal 1 jaar ervaring met het maken van functionele ontwerpen
 • Minimaal 1 jaar ervaring met informatiserings- en organisatievraagstukken. Dit dient te blijken uit het CV.
 • Minimaal 1 jaar ervaring met materieel en financiële processen. Dit dient te blijken uit het CV.

Opleiding

 • Minimaal een afgeronde HBO opleiding
 • In het bezit van een certificaat voor een van de opleidingen SCM100, PLM200, SAP01 door SAP of gelijkwaardig
 • Ervaring met minimaal één geheel doorlopen ERP- implementatie
 • Ervaring en gedegen kennis met het werken met MS Excel voor planningsdoeleinden
 • Kennis van en ervaring met het werken met SAP
 • Goede uitdrukkingsvaardigheid in de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift. Beheersing Nederlandse taal niveau moedertaal. Dit wordt getoetst in het toelichtend gesprek.

Wens

 • Werkervaring In IT-beheerorganisatie
 • Werkervaring met implementatie- en verandertrajecten
 • Ervaring met tenminste één SAP-module: MM, PSM, PM, FICO en SD
 • Kandidaat heeft ervaring met het doorlopen van een SAP-implementatie

Kennis

 • Ervaring met het werken in het OOV-domein
 • Ervaring met werken binnen een overheidsorganisatie

Gerelateerde opdrachten

Voor Overig