Titel

SAP Finance migratie specialist

Organisatie

DUO verzorgt als uitvoeringsorganisatie, zijn de onderdeel van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de uitvoering van complexe wet-en regelgeving en heeft een uitgebreid dienstenpakket. DUO financiert en informeert onderwijs deelnemers en onderwijsinstellingen. Voor verdere informatie zie www.duo.nl

Functie eisen

 • Specialistische SAP kennis op het gebied van SAP Finance, welke noodzakelijk is voor de de 
 • migratie van ECC naar S/4HANA
 • Kennis van SAP Funds management
 • Heeft minimaal 5 jaar ervaring met SAP Finance en heeft minimaal 1 migratie naar S/4HANA 
 • begeleidt
 • Minimaal 3 jaar ervaring met migraties van SAP Fiance ECC naar S/4HANA. Heeft minimaal 1 migratietraject van begin tot eind doorlopen
 • Je al minimaal 5 jaar werkt als inhoudelijk specialist en neemt een voortrekkersrol om Finance inrichting binnen ECC situatie in kaart te brengen en deze te mappen op S/4HANA
 • Minimaal 5 jaar goede consultancy vaardigheden op meerdere niveaus


Wensen

 • Brede SAP kennis is een pre. De specialist beschikt over een zgn helicopterview.
 • Zo snel mogelijk kunnen beginnen


Competenties

De SAP Finance specialist moet in staat zijn om zijn of haar werk te kunnen doen binnen een organisatie waar nog niet alles 'geregeld' is. DUO is op zoek naar een echte zelfstarter die in staat is zijn of haar omgeving mee te krijgen naar de nieuwe situatie. Hij of zij moet goed in staat zijn om workshops te geven en interviews af te nemen om de huidige situatie in kaart te brengen en om deze vervolgens te kunnen mappen op de nieuwe omgeving. Het is van belang dat er realistisch wordt gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden van de nieuwe omgeving en wat hierbij voor DUO passend is. Scoping van wat echt noodzakelijk is voor de migratie naar S/4HANA moet duidelijk zijn vanuit de opgeleverde heatmap en moet duidelijk worden beschreven.

Achtergrond opdracht

Binnen DUO zijn we gestart met het migratie project om van SAP ECC over te gaan naar SAP S/4HANA. Tijdens de discover- en prepare phase moet er per processtroom een ‘migratie advies’ komen. Hiervoor moeten er een aantal zaken per processtroom worden onderzocht, uitgewerkt, zo ook voor het onderdeel Finance deel. Voor dit onderdeel zoekt DUO een SAP Finance specialist deze zaken kan oppakken. De Finance specialst zal in samenwerking met SAPspecialisten van DUO zelf en met andere externen een team vormen. Het team zal door middel van workshops en interviews de benodigde informatie op moeten halen om vervolgens te komen tot het advies. Binnen dit advies moet er een solution map (van IST naar SOLL), een capability heatmap (kansen en risico's, verbeteringen en buiten scope) en een innovation roadmap worden opgeleverd.


De aanleiding voor de migratie project is de “upgrade” van SAP ECC naar SAP S/4HANA. 

SAP voert nieuwe releasewissel door (SAP S/4HANA), waarna de support op SAP ECC eind 2027 zal stoppen (met een uitloop naar eind 2030). Daarnaast speelt bij DUO het afscheid nemen van het AS400 platform én de overstap naar de Enterprise Cloud bij ODC-Noord. De overgang brengt veel wijzigingen met zich mee, waarbij er gelijktijdig sprake is van een overgang van de bestaande infrastructuur naar ODCNoord en eventueel de overgang naar een cloud omgeving. Dit betekent:

 • Nieuwe omgeving (Linux i.p.v. AS400)
 • Nieuwe database (HANA)
 • Migratie en conversie van bestaande gegevens bij overheveling naar de nieuwe database
 • Overgang naar realtime analytics 
 • Nieuwe functies in SAP S/4HANA en mogelijk afscheid van oude functies
 • Nieuwe GUI mogelijkheden
 • Overgang naar ODC-Noord voor de infrastructuur

Binnen DUO wordt SAP gebruikt voor een aantal kritische bedrijfsprocessen. Deze bevinden zich in de volgende SAP-systemen van DUO:

 • Bekostiging/Programmagelden (PG)
 • Service Centrum Inburgering (SCI)
 • Apparaatskosten (APK)
 • Reporting en dashboarding (BIC)
 • Integratie

De omvang van het betalingsverkeer dat via SAP (PG) loopt is > € 3 miljard per maand. De overgang vraagt bijgevolg dat er veel zekerheden 

worden ingebouwd.

Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 18 augusus 2022, voor 17.00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW.

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor IT Management & Support