Titel

Recruiter ICT

Organisatie

Douane te Rotterdam

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten. De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

Functie eisen

 • HBO/WO niveau.
 • Ervaren recruiter met minimaal 2 jaar kennis en ervaring in het werven van ICT specialisten bij de (rijks) overheid.

Competenties (eis)

 • Resultaatgerichtheid: Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt.
 • Sensitiviteit (organisatie): Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie.
 • Analyserend vermogen: Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Plannen en Organiseren: Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering. 

Wensen

 • Snel beschikbaar en flexibel  

Competenties (wens)

 • Resultaatgerichtheid: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.
 • Sensitiviteit (bestuurs): Houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de bewindspersonen, het beleid en de ambtelijke top.
 • Initiatief: Begint uit zichzelf. 
 • Samenwerken: Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

Achtergrond opdracht

Voor de directie Informatiemanagement is de Douane op zoek naar ICT specialisten die in staat zijn business wensen te vertalen naar ICT eisen zodat we kunnen bouwen testen. Tevens is er een markt voor ontwerpers, bouwers en testers, die geworven worden middels samenwerking met de IV organisatie vand e Belastingdienst. Om deze circa PM vacatures op een zo kort mogelijke termijn te vervullen is er behoefte aan een dedicated recruiter voor in ieder geval de duur van 4 maanden. Deze recruiter wordt tevens gevraagd om samen met een nog in te huren recruiter voor de directie Financien en Control, te adviseren over hoe het werving en selectieproces bij de Douane kan worden verbeterd tav kwaliteit en doorlooptijd. Van de recruiter wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van het vakgebied, een warm netwerk heeft binnen de doelgroep van (overheids) ICT specialisten en beschikt over een moderne werving- en selectie aanpak die gebaseerd is op 'warm search'.


Achtergrond opdracht

De Douane is een datagedreven organisatie waarvan het primair proces sterk ICT gedreven is. Door een krappe arbeidsmarkt is er een groot aantal vacatures in verschillende expertises binnen de directie Informatiemanagement. De Douane zoekt een dedicated recruiter met kennis van deze markt om de werving van vast personeel te realiseren. 


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 11 augustus 2022, voor 12:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor HR