Titel

Recruiter Finance & Control

Organisatie

Douane te Rotterdam

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten. De Douane valt onder het Ministerie van Financiën. Per 1 januari 2021 is zij een zelfstandig Directoraat-Generaal.

Functie eisen

 • HBO/WO niveau
 • Ervaren recruiter met minimaal 2 jaar kennis en ervaring in het werven van financials bij de (rijks) overheid 

Competenties (eis)

 • Overtuigingskracht: Spant zich in om anderen te winnen voor een idee of standpunt. 
 • Sensitiviteit (organisatie): Houdt rekening met de gevolgen van interne ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de organisatie. 
 • Analyserend vermogen: Herkent de kern en de verbanden in situaties, vraagstukken en gegevens.
 • Plannen en Organiseren: Bepaalt een geschikte werkaanpak voor een gegeven doel of taak en regelt de uitvoering.

Wensen

 • Snel beschikbaar en flexibel  

Competenties (wens)

 • Resultaatgerichtheid: Richt zich op het bereiken van een vooraf bepaald resultaat.
 • Sensitiviteit (bestuurs): Houdt rekening met de gevolgen van ontwikkelingen, beslissingen en acties voor de bewindspersonen, het beleid en de ambtelijke top.
 • Initiatief: Begint uit zichzelf.
 • Samenwerken: Werkt samen met anderen aan een gezamenlijk doel.

Achtergrond opdracht

De Douane moet haar financiele functie inrichten. Hiervoor is het programma Verandering Financiele Functie ingericht en is sinds anderhalf jaar gestart met een nieuw in te richten Directie Financien & Control. Deze directie moet een toonaangevende en moderne financiele directie worden, die op de scheidslijn van uitvoering (de Douane organisatie) en beleid (ministerie van Financien) opereert. Voor de verschillende onderdelen van de directie is de Douane op zoek naar financials/specialisten op het gebied van IV control, project control, interne beheersing, accounting, business control en verantwoording. Om deze circa 20 vacatures op een zo kort mogelijke termijn te vervullen is er behoefte aan een dedicated recruiter voor in ieder geval de duur van 4 maanden. Deze recruiter wordt tevens gevraagd om samen met een nog in te huren recruiter voor de directie Informatiemanagement, te adviseren over hoe het werving en selectieproces bij de Douane kan worden verbeterd tav kwaliteit en doorlooptijd. Van de recruiter wordt verwacht dat hij/zij kennis heeft van het vakgebied,

 

Achtergrond opdracht

Per 1 januari 2021 is de Douane een zelfstandig DG geworden. Als gevolg hiervan dient de financiele functie verder te worden ingericht en geprofessionaliseerd.


Opdracht informatie

Interesse?Stuur ons dan uiterlijk 11 augustus 2022, voor 12:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor HR