Titel

Projectopzichter (Werkverantwoordelijke Gas )

Organisatie

De opdrachtgever is een regionale Nederlandse Netbeheerder die voornamelijk in de Randstad opereert. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor het transport van elektriciteit en gas naar circa 2 miljoen huishoudens en industriële klanten.

Functie eisen

 • Kandidaat dient de Nederlandse taal machtig te zijn in woord en geschrift, een aanbieding op deze aanvraag is hierbij een akkoordverklaring
 • Kandidaat heeft minimaal een aantoonbare afgeronde MBO 4 opleiding in relevante richting
 • Kandidaat heeft minimaal 6 maanden aantoonbare werkervaring als WV'er

Wensen

 • Kandidaat is in het bezit van de volgende certificaten: Viag WV

Achtergrond opdracht

Als Werkverantwoordelijke Gas zorg je er, samen met je collega's, voor dat de veiligheid en de uitvoering van de werkzaamheden geborgd wordt. Je ziet toe op de kwaliteit van uitvoering en levert input om de kwaliteit van de uitvoering continu te verbeteren. Daarnaast zie jij mogelijkheden om technische verbeteringen door te voeren die ons verder helpen. Uiteraard zie je streng toe op de naleving van de veiligheidseisen en overleg je constant met de betrokken collega's, zodat jullie samen tot een effectief en efficiënt plan van aanpak komen. Is er sprake van onverwachte omstandigheden, zoals veiligheidsissues, dan adviseer je over de beste oplossing binnen de geldige VIAG. Bovendien beoordeel je het 'eindresultaat' en of deze inderdaad aan de hoge verwachtingen voldoet. Dit is een functie waarin je al jouw technische kennis en kwaliteiten kunt benutten.


Verantwoordelijkheidsgebieden

 • Adviesfunctie richting uitvoering en management op het gebied van veiligheidsbeleid Gas conform de VIAG en op het gebied van technische   verbeteringen c.q. procesverbeteringen
 • Houdt toezicht op de uitvoering van projecten waar hij werkverantwoordelijke Gas voor is, vanaf overdracht tot en met technisch gereed.
 • Het plannen en/of coördineren en ondersteunen van aanleg werkzaamheden gas van uitvoerend personeel. Dit kunnen collega’s zijn of personeel van onze aannemers;
 • Het mede dragen van resultaatverantwoordelijkheid; binnen de en op de afgesproken tijd, kwalitatief volgens afspraak;
 • Je bent bekend met de werkinstructies voor uitvoerenden m.b.t. het operationeel toepassen van de VIAG en ziet toe op de naleving van deze werkinstructies;
 • Bij calamiteiten of onverwachte omstandigheden optreden als aanspreekpunt voor de veiligheid van de Gas Netten en Stations en hiervan rapportages maken;
 • Het eventueel verrichten of laten verrichten van schakelhandelingen binnen de geldende bedrijfsvoorschriften;
 • Het uitvoeren van administratieve werkzaamheden betreffende de uit te voeren werkzaamheden;
 • Het houden van toezicht op en het verrichten van werkzaamheden binnen het kader van de van toepassing zijnde veiligheidsvoorschriften;
 • Het op uitvoeringsniveau waarborgen van veiligheidsaspecten;
 • Operationele bevoegdheid om werkzaamheden te onderbreken of stil te leggen bij gevaar voor de veiligheid


Opdracht informatie

Interesse?

Stuur ons dan uiterlijk 1 juli 2022, voor 9:00 uur je recente CV + motivatie voor deze rol, samen met je beschikbaarheid/geplande vakanties en je all-in uurtarief excl. BTW


Max tarief bedraagt € 69,50 all-in ex BTW


Onder een CV verstaan wij een overzicht van de werkervaring van de kandidaat. Dit in het Nederlands opgesteld en in Word of PDF-formaat van maximaal 5 pagina's A4. In het CV dient te allen tijde een vermelding van de functienaam, start- en einddatum van de werkzaamheden (maand + jaartal).


Referentie: Een overzichtelijke omschrijving van gevraagde werkzaamheden in een eerdere tewerkstelling. Hierin moet tot uitdrukking komen wie de opdrachtgever was, de begin- en einddatum van de tewerkstelling, het aantal uren per week. U dient de contactgegevens in het cv op te geven.


Let op!

- Er kan gevraagd worden om een geldige VOG (Verklaring Omtrent Gedrag). De kosten voor de aanvraag van een VOG zijn voor de kandidaten zelf.

- De opdrachtgever stuurt aan op het ‘bring your own device’ principe. De opdrachtgever verzoekt de externe medewerker gebruik te maken van een eigen mobiele telefoon en/of laptop.’

- Een screening kan onderdeel van de procedure zijn.

- Tariefindexatie is niet toegestaan

Mail mij deze opdracht

Gerelateerde opdrachten

Voor Techniek